Menu
JPR Advocaten

De ontvangsttheorie 1]: fax of e-mail

Het is in 2016 bijna niet meer voor te stellen, maar branches als de zorg en de juridische sector maken nog volop gebruik van de fax in plaats van
e-mail. Dat heeft onder andere te maken met de juridische consequenties. 

Sluitend bewijs van ontvangst faxbericht

Een van de belangrijkste redenen waarom voor elektronische verzending per fax wordt gekozen is omdat met het confirmation report met de vermelding ‘OK’  zou kunnen worden bewezen dat het bericht op het faxapparaat van de geadresseerde is ontvangen. Dit is echter een misvatting.

Het confirmation report is een verzendbewijs en vormt slechts een indicatie, maar geen sluitend bewijs dat een faxbericht door de geadresseerde is ontvangen, aldus de Centrale Raad van Beroep d.d. 1 september 2009, ECLI:NL:CRVB:2006:AY9485.

Alleen indien het faxapparaat van de ontvanger niet beschikt over een zelfstandige registratie van de ontvangen faxen (faxjournaal), kan een confirmation report van het faxapparaat van de afzender, dus de verzendbevestiging, als bewijs van ontvangst dienen, aldus de Hoge Raad in zijn arrest d.d. 20 maart 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2611.

Dat het faxapparaat van de ontvanger het bericht door een storing of defect van het apparaat niet uitdraait, komt voor rekening en risico van de ontvanger en kan niet aan de verzender worden toegerekend, aldus de Hoge Raad in zijn arrest d.d. 19 februari 2016 ECLI:NL:HR:2016:296.

Ontvangsttheorie in combinatie met e-mail

Volgens de Hoge Raad in zijn arrest d.d. 14 juni 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ4104 heeft een e-mailadres, waarvan door de verzender mag worden aangenomen dat deze door de ontvanger wordt gebruikt, ook te gelden als ontvangstadres. Dit betekent dat een bericht dat wordt verstuurd per e-mail dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een bericht per post of fax. 

Er zijn e-maildiensten waarbij een ontvangstbevestiging kan worden gevraagd dat het e-mailbericht is afgeleverd in het postvak. Of deze ontvangstbevestiging ook geldig is als bewijs dat het bericht de geadresseerde heeft ontvangen? Daar heeft, voor zover mij bekend, de rechter zich nog niet over uitgelaten. Hetzelfde geldt voor een automatische leesbevestiging. 

Mocht de geadresseerde betwisten het e-mailbericht te hebben ontvangen, dan zou de verzender bij de mailserverbeheerder het betreffende
e-mailbericht kunnen opvragen. Immers, op grond van de mailboxontvangsttheorie is het voldoende dat het e-mailbericht de mailserver van de geadresseerde heeft bereikt. Bij het opvragen van het verzonden e-mailbericht bij de beheerder zou de verzender gebruik kunnen maken van zijn krachtens artikel 35 Wbp neergelegde inzagerecht.

Onze tip voor u

Het is aan te raden om berichten zowel per (aangetekende) post als per e-mail (met ontvangst- en leesbevestiging) als per fax te verzenden  en van de geadresseerde een ontvangstbevestiging te vragen. Voor (absolute) zekerheid dat het bericht de geadresseerde (tijdig) heeft bereikt, kunt u kiezen voor het deurwaardersexploot.


1] Op grond van de in artikel 3:37 lid 3 BW neergelegde ontvangsttheorie is het aan de verzender te bewijzen dat de geadresseerde het door hem verzonden bericht heeft ontvangen. Het is irrelevant of de ontvanger het bericht ook leest.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: