Menu
JPR Advocaten

Crediteurenvergadering

In een faillissement en een wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP) wordt een crediteurenvergadering gehouden als er genoeg geld in de boedel is om uit te delen. Deze vergadering heet dan een verificatievergadering en dient om ieders vordering vast te stellen. Verder wordt een crediteurenvergadering gehouden als een akkoord wordt aangeboden om daarover te stemmen. Daarnaast kan de rechter-commissaris een crediteurenvergadering houden als hij dat nodig vindt of een gemotiveerd verzoek daartoe inwilligt. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan door de commissie van schuldeisers (als die er is) of tenminste vijf schuldeisers die samen één vijfde deel van de erkende en voorwaardelijk toegelaten vorderingen vertegenwoordigen.

Bij een surseance van betaling wordt er direct bij het begin een crediteurenvergadering geagendeerd, zodat tijdens deze vergadering kan worden gestemd over het al dan niet definitief verlenen van de surseance. In veel surseances komt het echter nooit tot deze crediteurenvergadering doordat al snel duidelijk is dat een faillissement onafwendbaar is. Komt het wel tot een crediteurenvergadering, dan is het altijd goed om even informatie in te winnen bij een advocaat, zodat deze u op uw rechten en plichten kan wijzen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: