Menu
JPR Advocaten

Snelle en korte lijnen kunnen het verschil maken

Snelle en korte lijnen kunnen het verschil maken

De arbeidsrechtpraktijk is als de praktijk van de ondernemer. Ieder moment van de dag kan zich iets voordoen waar direct actie op ondernomen dient te worden. Dat herkennen onze arbeidsrechtadvocaten als geen ander en daar spelen wij als geen ander goed op in. Ook buiten kantoortijden zijn we voor onze klanten bereikbaar en wordt een mail met een spoedeisend probleem behandeld. Dat zijn soms korte antwoorden, omdat het snel moet. De ondernemer wil snel weten of hij onverantwoorde risico’s loopt (of niet) door te acteren zoals hij dat voornemens is te doen. Daarbij past dan niet altijd een juridisch doorwrocht vele pagina’s tellend antwoord, maar een praktische maar juridisch verantwoorde insteek. Dat eerste kunnen wij geven, die laatste mag u verwachten.

Als een ondernemer geconfronteerd wordt met diefstal op zijn bedrijf en een medewerker daarop denkt betrapt te hebben wil deze direct weten of hij deze werknemer op staande voet kan ontslaan. Het is dan verstandig toch even ruggenspraak te houden want niet zelden blijkt het bewijs dat de ondernemer denkt te hebben toch juridisch niet helemaal waterdicht te zijn. Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt zal de werkgever de dringende reden moeten bewijzen. Onder het recht zoals dat vanaf 1 juli jl. geldt, is een goede toets nog meer noodzakelijk dan het voordien al was. Immers toen konden nog door een formele ontbinding de risico’s beperkt worden, maar vanaf 1 juli jl. kan van die voorwaardelijke ontbinding hoger beroep en cassatie ingesteld worden en het dus jaren duren voordat die duidelijkheid er is.

Door de ondernemer direct te antwoorden dat hij de werknemer in het bijzijn van een getuige dient te horen over hetgeen de ondernemer heeft geconstateerd en daarna de werknemer op non actief te stellen voor nader onderzoek, mede gelet op hetgeen de werknemer als verweer geeft, voorkom je dat er onherstelbare schade wordt aangericht en kan toch de dringende reden nader onderzocht worden en zo deze voldoende bewijsbaar blijkt te zijn alsnog reden voor het ontslag op staande voet vormen.

Korte en snelle lijnen zijn in dit soort situaties van cruciaal belang en die korte lijnen houden onze arbeidsrecht advocaten erop na. Met een team van 9 in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten mag u verwachten dat er altijd iemand voor u beschikbaar is als u iemand nodig heeft. Verder mag u rekenen op een juridisch verantwoord maar vooral snel en praktisch bruikbaar antwoord.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: