Menu
JPR Advocaten

Samen met de klant een succesvolle strategie bepalen

Samen met de klant een succesvolle strategie bepalen

Van onze arbeidsrecht advocaten mag u verwachten dat ze een uitstekende juridische kennis hebben. Zonder uitzondering hebben ze allemaal een specialisatieopleiding arbeidsrecht gevolgd, maar daarnaast zijn ze door de vele jaren praktijkervaring zeer goed thuis in de arbeidsrechtpraktijk. Wat u dan ook mag verwachten is dat ze samen met u voor een door u onderkend probleem een strategie ontwikkelen over hoe dat probleem op een goede wijze, tegen (uiteindelijk) zo weinig mogelijk kosten snel opgelost kan worden. Soms lijkt die strategie op iets anders aan te koersen, maar uiteindelijk blijkt toch het eindresultaat de gewenste uitkomst te zijn.

Waar werkgevers niet altijd als eerste aan denken bij een al geruime tijd durend functioneringsprobleem is een voorstel tot aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Zo een dergelijk voorstel redelijk is moet een werknemer daar redelijk op reageren. Kortweg wel de dubbele redelijkheidstoets genoemd. Is het voorstel redelijk, maar reageert de werknemer daar niet redelijk op dan was het gevolg daarvan, volgens rechtspraak van de Hoge Raad op basis van de wetgeving zoals die tot 1 juli jl. gold, dat de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever eindigt zonder dat een beëindigingsvergoeding verschuldigd is.

Dat gevolg heeft er wel toe geleid dat in zaken waar in wezen een functioneringsprobleem speelde een aanpassing van arbeidsvoorwaarden is voorgesteld, welk redelijk voorstel bij afwijzing zonder redelijke argumenten tot het gewenste doel van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding heeft geleid. Dat dit redelijk ver kan gaan blijkt wel uit een uitspraak van de Kantonrechter in een door één van onze advocaten bepleitte zaak die voor een 57-jarige werknemer met een 12-jarig dienstverband oordeelde dat deze zonder redelijke grond zijn auto niet wilde inleveren, terwijl hem daarvoor een redelijke overgangsregeling was aangeboden en er bedrijfseconomische omstandigheden waren om die inlevering van hem te verlangen. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder vergoeding.

Het kan dus lonen om goed de te volgen strategie te bepalen en daar een te volgen beleid in een dossier op af te stemmen. Van onze advocaten mag u verwachten dat ze met zowel de juridische kennis alsook de kennis van de praktijk u op een goede wijze zullen kunnen adviseren wat een verstandige en succesvolle strategie is om het gewenste resultaat te bereiken.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: