Menu
JPR Advocaten

JPR is ook thuis in het Internationaal recht

JPR is ook thuis in het Internationaal recht

JPR doet regelmatig zaken op het snijvlak van Nederlands en Europees of Internationaal recht. Zo adviseren we op het gebied van werknemers die over de grens wonen, begeleiden we internationale transacties of overnames en weten we de weg in het buitenlandse huwelijksvermogensrecht. Ook als niet helemaal duidelijk is wat nu werd afgesproken, kunnen we onze cliënten bijstaan.

Dat laatste was het geval in een zaak voor een grote Duitse onderneming. Deze Duitse cliënt was een overeenkomst van opdracht aangegaan met een Nederlandse eenmanszaak. De Nederlandse eenmanszaak verrichte werkzaamheden in Nederland voor de Duitse partij. Op enig moment beëindigde de Duitse partij de overeenkomst.

Vanaf dat moment stelde de eenmanszaak zich op het standpunt dat feitelijk geen sprake was geweest van een overeenkomst van opdracht, maar van een arbeidsovereenkomst. De Nederlandse partij dagvaardde onze Duitse cliënt in Nederland stellende dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. De Nederlandse partij beriep zich daarbij op Nederlands recht en achtte de Nederlandse rechter bevoegd. Namens cliënte voerden wij verweer tegen de vorderingen. Daarbij werd niet alleen op de inhoudelijke punten gereageerd, maar werd ook het toepasselijke recht en de bevoegdheid van de rechter ter discussie gesteld.

Naar aanleiding van het verweer dat door JPR namens de Duitse partij werd ingediend, nam de wederpartij contact op. Het vooruitzicht van lang procederen, wellicht in het buitenland was voor deze partij reden om in overleg te treden over een minnelijke regeling. Uiteindelijk hebben partijen de zaak op een laag bedrag geschikt en kon de procedure bij de rechter ingetrokken worden.

Juridisch kan het soms een onvoldaan gevoel geven als er geen einduitspraak wordt gedaan, maar voor de cliënt was het een uitkomst. Binnen korte tijd was er duidelijkheid over de kwestie en de (proces)kosten werden op deze manier beperkt. Voor de cliënt een win-win situatie en voor JPR een tevreden cliënt.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: