Menu
JPR Advocaten

Bouwvergunning aanvragen

Voor de bouw van een huis, een kantoor of een fabriek dient u een bouwvergunning aan te vragen. In de volksmond: een bouwvergunning. Meer formeel: een omgevingsvergunning om te bouwen. En als het huis of het bedrijf er eenmaal staat heeft u voor veel aanpassingen van het gebouw geen vergunning meer nodig. Een dakkapel aan de achterkant van de woning, een schutting tussen een balkon, de vervanging van een schoorsteen zijn meestal vergunningsvrij. Er is een hele waslijst met vergunningsvrije bouwwerken.

Als het bouwplan niet is genoemd op bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dan is een omgevingsvergunning vereist.
Op die bijlage staan ook de gebouwen en bouwwerken die op de bij het woonhuis of het bedrijfspand behorende erf mogen worden geplaatst. Het gaat dan niet alleen om garages, carports en schuren, maar ook om pergola’s en vlaggenmasten. Als uw bouwplan niet op die lijst staat moet u dus een aanvraag voor een bouwvergunning indienen.

Het bouwplan wordt niet alleen aan de welstandsnota, maar ook, en vooral, aan het bestemmingsplan getoetst.
In een bestemmingsplan staan niet alleen de bouw-, maar ook de gebruiksvoorschriften. Als een bouwplan daar niet in past is de gemeente bevoegd om van die voorschriften af te wijken. De gemeente is daar niet toe verplicht. U komt dan terecht in, wat wij noemen, een uitgebreide procedure. Ook als u wilt bouwen of verbouwen aan een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht doorloopt de aanvraag altijd een ruimer traject.

Als u een bouwaanvraag indient bent u de gemeente leges verschuldigd. Die kosten kunnen, zeker als aan het bestemmingsplan moet worden gesleuteld, best oplopen. Als het niet 1-2-3 duidelijk is of een bouwplan past binnen een bestemmingsplan of voldoet aan de welstandseisen heeft het zin om het bouwplan eerst informeel aan de gemeente voor te leggen. U vraagt de gemeente dan om een zgn. pré-toets. Voordat de aanvraag formeel wordt ingediend kan de gemeente dan aangeven of het bouwplan, al dan niet met een aantal wijzigingen, kan worden vergund.

De bouwaanvraag zal door de gemeente worden gepubliceerd. In veel gemeentes worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Als de bouwaanvraag volledig is ingediend zal de gemeente binnen acht weken moeten beslissen.
De gemeente kan die termijn met zes weken verlengen. De afhandeling van een aanvraag voor een vergunning die het uitgebreide traject doorloopt neemt zes maanden in beslag.

Als de vergunning eenmaal is verleend is het zaak dat u niet te lang wacht om daarvan gebruik te maken. Als binnen 26 weken niet is gestart met de bouw kan de gemeente de vergunning intrekken. Gemeenten worden daar steeds actiever in. Zeker nu in sommige delen van Nederland sprake is van krimp loopt u een risico als u langer wacht met bouwen.

De bouwvergunning kan ook worden ingetrokken als u in uw aanvraag onjuiste informatie heeft verstrekt. Vaak gaat het dan om informatie over het beoogde gebruik. Voorbeeld: op de bouwtekening staat een hobbyruimte. Na de gereedmelding treft de controleur van de gemeente een slaapkamer aan. Dan loopt de bouwer het risico dat de gemeente gebruik maakt van de bevoegdheid om de vergunning in te trekken. Aannemers willen nogal eens zeggen dat dat zo’n vaart niet loopt. Maar als de slaapkamer perfect is vergund slaapt dat een stuk rustiger.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: