Menu
JPR Advocaten

Auteursrecht software

Zoals onder het kopje ‘Auteursrecht’ is aangegeven, gaat het auteursrecht over de juridische bescherming van creatieve prestaties. Meestal wordt bij auteursrecht gedacht aan de rechten op een boek of rechten op foto’s. Maar het is ook mogelijk om auteursrecht te verwerven op software.

De auteurswet bepaalt namelijk dat een computerprogramma een werk kan zijn. Dat is het geval als het computerprogramma aan bepaalde criteria voldoet. Wanneer de programmeur / maker van software de software voorziet van een persoonlijke stempel kan dat leiden tot auteursrechtelijke bescherming. Aanvullend vereiste is dat door de persoonlijke stempel voldoende oorspronkelijkheid wordt gecreëerd. Er moeten door de maker eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. Als dat het geval is, zal auteursrecht op software ontstaan.

Voor auteursrecht software gelden vervolgens dezelfde regels als voor auteursrecht. De auteurswet biedt de basis voor rechtsverkrijging en bescherming van het recht. Onderwerpen als exploitatierechten, persoonlijkheidsrechten, openbaarmaking en verveelvoudiging zullen dus volgens de regels van de auteurswet behandeld moeten worden.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom en ICT
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: