Menu
JPR Advocaten

Algemene voorwaarden opstellen bespaart tijd

Als u een onderneming hebt, dan is het vaak zinvol om algemene voorwaarden op te stellen. De algemene voorwaarden maken, als de algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing worden verklaard, onderdeel uit van de contracten waarmee u werkt. Zowel het contract als de daarbij behorende algemene voorwaarden worden beheerst door het contractenrecht.

De wet definieert algemene voorwaarden als: “Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven.”

Uitgezonderd zijn dus de zogenaamde kernbedingen die de hoofdzaken van het contract regelen, zoals soort en hoeveelheid en prijs. Deze dienen niet in de algemene voorwaarden te worden opgenomen, maar in het (bovenliggende) contract.

Algemene voorwaarden opstellen wordt vaak als een tijdrovende kostenpost gezien. Niets is minder waar. Algemene voorwaarden opstellen bespaart juist in de toekomst veel tijd en daarmee dus ook kosten. De algemene voorwaarden regelen doorgaans onderwerpen als: garantie, levertijd, transport, betaling, aansprakelijkheid en garantie. Als u eenmaal over een goede set algemene voorwaarden beschikt, dan kunnen deze steeds worden toegepast, zonder opnieuw in onderhandeling te hoeven treden. Algemene voorwaarden opstellen heeft nog een voordeel. Voorzienbare risico’s kunnen door het opstellen van algemene voorwaarden zoveel mogelijk worden verkleind. Ook dat bespaart tijd en kosten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: