Menu
JPR Advocaten

Advocaat merkenrecht

Een advocaat merkenrecht adviseert over merkinbreuk en merkbescherming. Het merkenrecht beschermt de onderscheidende kenmerken van een product tegen nabootsingen. Denk aan logo’s, verpakkingen en merknamen. Met een geregistreerd merk kan een merkhouder optreden tegen merkinbreuk. Zo beschermt hij de identiteit en exclusiviteit van zijn waren en diensten. De belangrijkste informatie over het merkenrecht vindt u op deze pagina van onze website.

Wat is een merk?

Een merk is een teken dat de waren en diensten van een onderneming onderscheidt. Anders dan een handelsnaam (die de onderneming onderscheidt), onderscheidt een merk de producten van een onderneming. Een merk kan bestaan uit een woordmerk, een beeldmerk, logo’s, portretten, geluiden, cijfers, een slogan of een combinatie hiervan. Een kleur (of kleurencombinatie) en de vormen van een product komen soms ook in aanmerking voor merkbescherming. Het flesje van Coca Cola en de rode zool van Louboutin zijn voorbeelden van beschermde vormmerken.

Wat zijn de eisen voor een merk?

Merkenrechtelijke wetgeving is te vinden in het Benelux-verdrag intellectuele eigendom (BVIE) voor Beneluxmerken en de Uniemerkenverordening (UMVo) voor Uniemerken. Deze regelgeving vereist dat het teken de waren of diensten van een bedrijf (1) kan onderscheiden. De bevoegde autoriteiten moeten verder (2) de beschermingsomvang van het merk duidelijk en nauwkeurig kunnen vaststellen aan de hand van de merkregistratie (art. 4 UMVo en 2.1 BVIE). Het nieuwe EU-recht verlaat daarmee de traditionele eis dat het merk vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling.

Merkregistratie

Merkbescherming vereist ook een registratie van het merk (art. 2.19 BVIE). Dit vereiste geldt niet voor algemeen bekende merken, zoals Coca-Cola of Google. De beschermingsomvang van het merk is beperkt tot het gebied waarvoor het merk is geregistreerd. Merkregistraties kunnen bij verschillende merkenbureaus worden verricht. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een Beneluxmerk, een Uniemerk of internationale merkregistraties waarin meerdere landen tegelijkertijd worden geselecteerd.

Weigeringsgronden voor merkregistratie

Niet alle tekens krijgen merkbescherming. Dan gaat het onder andere om merken die in strijd zijn met de openbare orde of te kwader trouw zijn gedeponeerd. Verder wordt een vorm niet als merk geregistreerd indien de vorm (1) de aard van de waar bepaalt, (2) een wezenlijke waarde aan het merk geeft of (3) wordt bepaald door een technische functie. Voor de bescherming van zulke vormen is men aangewezen op het modellenrecht, het auteursrecht of het octrooirecht.

Merkinbreuk en rechten van de merkhouder

Met een beschermd merk kan de merkhouder optreden tegen merkinbreuk. Merkinbreuk kan leiden tot schadevergoeding, winstafdracht, vergoeding van de volledige juridische kosten van de merkhouder en vernietiging van inbreukmakende goederen. Verder kan een merkhouder bij het merkenbureau inbreukmakende merkregistraties aanvechten door oppositie in te stellen. Meer informatie over de vereisten van merkinbreuk vindt u hier.

Verlies merkenrecht door verval of nietigheid

Met de registratie van een merk is de merkenrechtelijke bescherming nog niet gegarandeerd. Een merk kan zijn merkenrechtelijke bescherming verliezen. Indien een merk bijvoorbeeld 5 jaar niet normaal is gebruikt, komt dit merk te vervallen (art. 2.26 BVIE). Een merk dat zijn onderscheidend vermogen verliest, is nietig (art. 2.28 BVIE). Om dat officieel te maken, dient een belanghebbende een nietigheidsprocedure of een vervalprocedure te starten. Dat kan bij het merkenbureau, maar ook in civiele procedures.

Beperkingen merkenrecht

Van merkinbreuk is geen sprake als de wet het gebruik van andermans merk toestaat. Denk daarbij aan het uitputtingsleerstuk en de toegestane eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 15 UMVo en 2.23 BVIE). De aanwezigheid van oudere (handelsnaam)rechten leidt ook niet tot merkinbreuk (art. 9 UMVo en 2.20 BVIE). Wordt u aangesproken wegens merkinbreuk, laat u dan goed inlichten door een advocaat merkenrecht om te bepalen of daadwerkelijk sprake is van merkinbreuk. Meer informatie over de beperkingen van het merkenrecht vindt u op onze pagina merkinbreuk.

Merk en licentie

Voor het gebruik van een merk kan tevens een licentie worden verleend. Daarin geeft de merkhouder toestemming aan een derde om een merk te gebruiken. Om deze derde ook de mogelijkheid te geven om op te treden tegen merkinbreuk, dient afzonderlijke toestemming te worden verleend en dient de licentie te worden ingeschreven in het merkenregister.

Advocaat merkenrecht nodig?

JPR Advocaten beschikt over de juiste merkenrecht advocaten die u kunnen adviseren in het merkenrecht. U kunt hierbij denken aan bijstand bij merkinbreuk, het opstellen van een licentieovereenkomst of overdrachtsakte en/of bij het maken van een naam-/logokeuze voor een merk.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: