Menu
JPR Advocaten

Verjaring

Geschreven op 31 januari 2018  •  Auteur: Bart Holthuis
Verjaring

Recent heeft de Hoge Raad (Hoge Raad, 26-01-2018, ECLI:NL:HR:2018:108) een interessante uitspraak gedaan over de reikwijdte van de verjaring in een letselschadezaak, waarin aansprakelijkheid door de verzekeraar van de werkgever weliswaar was erkend, maar de schaderegeling na betaling van een tweetal voorschotten in het slop was geraakt.

Kan de werkgever zich dan in een later stadium met een beroep op verjaring verweren tegen een vordering tot schadevergoeding?

Ja, dat kan volgens de kantonrechter en het Hof. Art 3:318 bepaalt dat erkenning van aansprakelijkheid in beginsel alleen door de schuldenaar kan worden gedaan. Dat kan anders liggen als de schuldeiser, in dit geval werknemer, een ander, bijvoorbeeld een verzekeraar, mag beschouwen als vertegenwoordiger van de schuldenaar bij de beoordeling en beslissing van zijn aansprakelijkheid.
Volgens kantonrechter en Hof had de werknemer onvoldoende onderbouwd dat hij de verzekeraar als vertegenwoordiger van de werkgever mocht beschouwen.

Nee, dat kan niet, aldus De Hoge Raad. Ook een vertegenwoordiger kan de verjaring stuiten door erkenning (Hoge Raad, 13 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE9243, NJ 2003/212). Als een verzekeraar in dit geval al niet op grond van de polisvoorwaarden (ook) bij de schadeafwikkeling optreedt als vertegenwoordiger van de verzekerde, geldt – behoudens bijvoorbeeld andersluidende mededeling van de verzekeraar of de verzekerde – in elk geval als uitgangspunt dat de benadeelde op een zodanige vertegenwoordigingsbevoegdheid mag vertrouwen (vgl. Hoge Raad, 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 en HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1356, NJ 2017/326).

Voor het volledige arrest lees hier.


Bart Holthuis
Bart Holthuis

“In de ruim 35 jaar die ik nu werkzaam ben als advocaat heeft het vakgebied aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht grote ontwikkelingen doorgemaakt. In de loop der tijd is mijn vak inhoudelijker en specialistischer geworden. Het contact met mensen blijft voor mij essentieel, door je alleen op de inhoud te concentreren win je geen zaken. Veel van mijn tijd besteed ik aan het adviseren van grote verzekeringsbedrijven. De probleemstelling in kaart brengen en verwachtingen van onze klanten managen zijn van groot belang.

Door mijn interesse voor cultuur en muziek neem ik deel aan diverse besturen in deze sector. Ik voel mij betrokken bij de stad en ben geïnteresseerd in de sociaaleconomische ontwikkeling van Deventer. Tevens ben ik voorzitter geweest van de Compensatiecommissie van de Rooms Katholieke Kerk, intrigerende werkzaamheden met een grote emotionele impact op alle betrokkenen.”

Over Bart

Vanaf 1980 is Bart actief als advocaat en sinds 1987 partner. Van 2008 tot 2015 is hij voorzitter geweest van het Dagelijkse Bestuur van JPR Advocaten. Bart vindt betrokkenheid, goede communicatie en samenspraak met de klant belangrijk.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: