Menu
JPR Advocaten

Van wie is het model of ontwerp?

Geschreven op 25 oktober 2013  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Van wie is het model of ontwerp?

(Dit artikel is eerder gepubliceerd in Driesteden Business, oktober 2013).

Hoe vaak gebeurt het niet? Je schrijft in voor een project, levert enthousiast de prachtigste ideeën, maar vervolgens wordt jouw ontwerp om de een of andere vage reden afgekeurd, terwijl je een tijd later jouw idee (of een deel ervan ) terugziet bij de realisatie van de opdracht. Kortom: de opdrachtgever is er vandoor gegaan met jouw intellectueel eigendomsrecht. “En dat terwijl met een paar simpele afspraken op papier dit soort praktijken zijn te voorkomen”, zegt Pascal Hulsegge.

Hulsegge werkt als advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en heeft onder andere Intellectueel Eigendomsrecht als specialisme in haar portefeuille. “En dat intellectueel eigendomsrecht kan betrekking hebben op heel veel verschillende onderwerpen. De architect die een deel van de inrichting van een gebouw herkent van zijn aangeleverde ontwerp, of het reclamebureau dat een huisstijl voorbij ziet komen, wat het zelf ooit op de tekentafel had liggen. Toon dan maar eens aan dat dit ontwerp bij jou vandaan komt.”

Frustrerend
Dat is inderdaad niet eenvoudig en een gang naar de rechter kost tijd en geld en dus laten veel partijen de rechtsgang achterwege. Veel makkelijker is het om daar vooraf in het contract aandacht aan te schenken. “Vaak wordt het gewoon domweg vergeten in de haast om de opdracht binnen te halen. Soms ook is sprake van onwetendheid. Het zijn simpel een paar regels in een contract of de brief- of mailwisseling die aandacht vestigen op deze eigendomsrechten. Je kunt dat ook samen doen met een advocaat. Voor 150 euro heb je de zaak dichtgetimmerd en voorkom je achteraf veel narigheid, maar vooral ook veel frustratie, want het is heel vervelend als je op een goed moment jouw ontwerp voorbij ziet komen, zonder dat je geld hebt gehad voor jouw inspanningen.“

Bang
Het gebeurt vaak dat vooral kleinere bedrijven zich ondergeschikt en afhankelijk van de opdrachtgever voelen en bang zijn om te veel voorwaarden op te nemen in een contract. Volgens Hulsegge is dat angst die nergens op gestoeld is. “Veel opdrachtgevers willen zelf ook die duidelijkheid. Die krijgen ze als de voorwaarden duidelijk op papier staan. Doorgaans vinden die partijen het ook normaal en professioneel dat er voorwaarden worden aangegeven, maar zij weten vaak ook niet wat kan en wat niet kan. En zijn het grote partijen, dan willen die over het algemeen ook zekerheid. Die zitten er ook niet op te wachten dat zij, op het moment dat zij een product in Japan op de markt brengen, opeens iemand op de stoep hebben staan, die, terecht of onterecht, zegt: ‘Er is gerommeld met het eigendomsrecht’, zegt Hulsegge, die aangeeft dat de vrijheid bij het opstellen van afspraken groot is. “In de afspraken die je maakt kun je bijvoorbeeld ook vastleggen dat de opdrachtgever delen van jouw ontwerp mag overnemen. Er is van alles mogelijk, als er maar iets op papier staat.”

Rechter
Maar hoe toon je je rechten aan, als er bijvoorbeeld in het ontwerp dat ontegenzeggelijk bij jou vandaan komt, net een ander kleurtje of lettertype Is gebruikt. “Ben je overtuigd van je gelijk, dan blijft de gang naar de rechter over. Die zal eerder jouw kant kiezen als je er in het voortraject al iets over hebt vastgelegd. En omdat het een grijs gebied is waarin je je begeeft zal de rechter vaak terugvallen op jurisprudentie Uiteraard is het dan nog aan de rechter om partij te kiezen, maar met die paar regels sta je sterker.” zegt Hulsegge die constateert dat onenigheid over intellectuele eigendomsrechten een fenomeen is dat steeds vaker voorkomt. “ We zien door de hele maatschappij heen dat steeds meer mensen weten wat hun rechten zijn. Bovendien zijn bedrijven in deze economisch moeilijke tijd net iets meer gespitst op dit soort zaken. Je wilt wel graag betaald worden voor het werk dat je hebt geleverd.”


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: