Menu
JPR Advocaten

Van een oud vrouwtje geweest, altijd binnen gestaan...

Geschreven op 19 februari 2014  •  Auteur: Tian Herstel
Van een oud vrouwtje geweest, altijd binnen gestaan...

(Dit artikel is gepubliceerd in Kijk op Oost Nederland, nr. 213, 2014)

Al regelmatig heb ik op deze plaats geschreven over de perikelen bij bedrijfsovernames. Constateringen daarbij waren onder andere dat advocaten vaak in een te laat stadium bij het overname-traject worden betrokken. In veel gevallen blijkt dan achteraf dat onnodig veel geld moet worden uitgegeven aan het oplossen van problemen die hadden kunnen worden voorkomen. Dat geldt voor zowel de koper als de positie van de verkoper. Ten aanzien van de verkopende partij wordt ook nog wel eens onderschat dat op tijd moet worden gestart met het voorbereiden van een eventuele verkoop.

Een belangrijk maar bovendien logisch gegeven is dat een mooi opgepoetste en onderhouden auto beter zal verkopen dan een stoffig en rommelig voertuig. Daar kijkt niemand van op. Het ligt zo op het eerste oog niet erg voor de hand om een bedrijfsovername te vergelijken met de autohandel. Toch is er een belangrijke parallel te trekken met wat hiervoor is opgemerkt. Als een ondernemer denkt aan de verkoop van zijn bedrijf, zal hij niet snel denken aan een auto. Het gegeven dat een mooi gepoetste auto makkelijker zal verkopen mag echter niet genegeerd worden.

Het betere poetswerk
Bij het oppoetsen van een onderneming moet onder andere gedacht worden aan de administratieve organisatie. Bij het inrichten van de organisatie zou ruim op tijd moeten worden gedacht aan de manier waarop een eventuele overname-kandidaat naar deze administratie zou kijken. Bij vrijwel iedere overname zal op enig moment een due diligence onderzoek plaatsvinden. Als dan de overname-kandidaat een duidelijk opgebouwde administratie te zien krijgt waarbij ook de onderliggende gegevens op een systematische manier terug te vinden zijn, dan zal dat het enthousiasme vergroten en - niet onbelangrijk - zal dat vermoedelijk de prijs in opwaartse richting kunnen doen bijstellen. Het gaat er natuurlijk niet om dat men als verkoper 'gladde verkooppraatjes' gaat gebruiken, maar de feiten mogen wel op de mooiste manier getoond worden.

Naast het betere poetswerk zijn er nog meer parallellen te trekken tussen de fusie- en overname-praktijk en de autohandel. Zo zal een koper behoefte hebben aan garanties. Dat geldt bij een onderneming niet anders dan bij een auto. In de autobranche zijn hiervoor keurmerken te verkrijgen. De BOVAG-garantie geeft de koper over het algemeen voldoende waarborgen met betrekking tot het al of niet naleven van garantieverplichtingen. Ook bij de verkoop van een bedrijf wordt vanzelfsprekend met garanties gewerkt. De verkoper heeft zijn onderneming mooi opgepoetst. Hij wil graag een zo hoog mogelijke prijs ontvangen. De koper wil die prijs misschien wel betalen, maar zal de glans die de verkoper heeft laten zien, wel blijven zitten... Zo zal veelal een deel van de koopprijs afhankelijk worden gemaakt van de resultaten die de onderneming in een nader te bepalen periode zal behalen. Of wordt een voorziening getroffen voor het geval de balans van de onderneming achteraf onjuiste informatie blijkt te bevatten.

Etaleren
Een belangrijk verschil tussen autohandel en fusie- en overname-praktijk is dat de autohandelaar van het verkopen van auto's zijn vak pleegt te maken. De meeste ondernemers verkopen hun onderneming maar één keer! Voor de autohandelaar heeft dat tot gevolg dat hij zijn goede naam graag wil waarmaken en behouden. Daarmee heeft hij een rechtstreeks belang bij het nakomen van garanties. Bij voorkeur verkoopt hij alleen goede auto's, zodat de garantie helemaal niet hoeft te worden aangesproken. Bij de verkoop van een onderneming ligt dit iets anders, in die zin, dat het oordeel of een onderneming 'goed' is, vaak afhangt van veel (externe) factoren. Vaak is de persoon van de ondernemer van essentieel belang of zijn er cruciale medewerkers die rechtstreeks invloed hebben op de te behalen resultaten. Dit is vaak moeilijk in garantiebepalingen te vatten.

Uit het voorgaande blijkt dat het van groot belang is om de te verkopen onderneming goed in de etalage te zetten. Daarbij moet worden bedacht dat het niet mooier moet worden dan de werkelijkheid is. Is dat wel het geval, dan komt dat via de weg van de garanties in de meeste gevallen wel weer terug bij de verkoper. Een goed doordachte overeenkomst met evenwichtige garantiebepalingen zal veelal zorgen voor een goed resultaat voor zowel de verkoper als de koper. Ook bij bedrijfsovernames geldt: wie schrijft, die blijft. Een belangrijk misverstand is dat het zou getuigen van wantrouwen als men al vroeg in een overname-traject zaken aan het papier toevertrouwt. Niets is minder waar. Zowel de koper als de verkoper hebben belang bij duidelijkheid over hun positie.

Een onderneming verkoop je meestal maar één keer. Dat betekent dat het meteen goed moet gebeuren. Bespaar dus niet op de juridische advieskosten.

Klik hier voor een pdf-versie van het artikel.


Tian Herstel
Tian Herstel

“Mijn carrière ben ik begonnen als dienstplichtig jurist bij de Koninklijke Luchtmacht. Al snel volgde de advocatuur en heb ik veel contact met ondernemers. Met name de diversiteit van het ondernemersrecht en het sparren met DGA’s fascineert mij. Vanuit die interesse heb ik mij gespecialiseerd in onder meer insolventie, reorganisaties, fusies en overnames van bedrijven.

De grootste uitdaging als advocaat zijn de faillissementen. Wat zijn de mogelijkheden? Kan er een doorstart worden gemaakt? Na de aanstelling door de rechtbank sta je tijdelijk aan het roer van de onderneming. Jarenlang heeft de focus gelegen op een goede financiële afwikkeling van een faillissement, daarnaast speelt het maatschappelijke belang een steeds grotere rol. Onlangs ben ik aangetreden tot het dagelijks bestuur van JPR en lever ik met veel plezier een bijdrage aan de ambities van onze juridische specialisten.”

Over Tian

Tian is sinds 1997 actief als advocaat en werkzaam bij JPR Advocaten vanaf 2000. In 2008 is hij partner geworden en in 2018 toegetreden als lid van het Dagelijks Bestuur. Tian is uiterst gedreven en streeft er te allen tijde naar ondernemers te ondersteunen op het juridische vlak. Hij werkt 'to the point' en resultaatgericht.
Tevens is Tian bestuurslid van de Coöperatie Noaberkrediet; een netwerk dat is opgezet in de crisistijd om ondernemers te helpen. Hij houdt zich graag bezig met dit soort initiatieven. Zo weet hij wat er speelt in de regio en levert hij een bijdrage aan het ondernemerschap.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: