Menu
JPR Advocaten

Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan artikel 6:248 lid 2 BW

Geschreven op 1 oktober 2013  •  Auteur: Manon Pluymen
Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan artikel 6:248 lid 2 BW

Voor het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR) 2013, nr. 4 (augustus) schreef Manon Pluymen een artikel over het volgende onderwerp:


Verzekeraars mogen zelf bepalen of, met wie en onder welke voorwaarden een verzekeringsovereenkomst tot stand komt. Onder omstandigheden kan een verzekeringsvoorwaarde echter opzij worden gezet, indien het vasthouden daaraan op basis van artikel 6:248 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht. In juni 2006 heeft de Hoge Raad de mogelijkheid geopend om op basis van artikel 6:248 lid 2 BW zelfs een beroep op een primaire dekkingsbepaling –kern van de verzekeringsovereenkomst- te passeren (Zweefvliegtoestel-arrest). In het artikel onderzoekt Manon Pluymen de sindsdien door de Hoge Raad op dit punt uitgezette lijn. Vervolgens bekijkt zij de uitwerking daarvan in de lagere rechtspraak. Zodoende wordt duidelijk welke omstandigheden een ingrijpen in de tussen partijen aangegane verzekeringsovereenkomst rechtvaardigen en op basis van welke maatstaf dit dient te gebeuren. Tot slot wordt ingegaan op de vraag of artikel 6: 248 lid 2 BW daadwerkelijk de aangewezen weg is om de besproken situaties te beoordelen.


Lees hier het artikel.


Manon Pluymen
Manon Pluymen

“Als advocaat onderzoek ik graag de creatieve oplossingen voor een probleem. In een procedure houd ik ervan feiten zodanig te presenteren dat de uitspraak eigenlijk al voor de hand ligt. Recht is voortdurend in ontwikkeling, er speelt veel en er zijn vaak grote belangen. Ik schrijf veel over mijn vakgebied en geef voordrachten aan organisaties.

Als commissaris van een verzekeringsmaatschappij krijg ik een interessante kijk in de keuken van de verzekeraar. Ik zie hoe verzekeraars met de Europese wetgeving omgaan, die veel van hen eist. Tevens hoor ik de ervaring van verzekeraars met vraagstukken die ik in mijn praktijk ook tegenkom.”

Over Manon

Manon is sinds 2008 advocaat bij JPR Advocaten in Deventer. Zij is werkzaam in het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Manon is gespecialiseerd in de uitleg van verzekeringsovereenkomsten, met name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook behandelt zij veel zaken op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsrecht en complexe schades. De diversiteit aan zaken geeft haar veel energie. Ze werkt uiterst nauwkeurig en gaat doelgericht te werk.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: