Menu
JPR Advocaten

Toch geen transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Geschreven op 3 april 2017  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Toch geen transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding te voldoen aan de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd. Hierop is veel kritiek geuit door werkgevers vanwege de opeenstapeling van financiële verplichtingen bij langdurig zieke werknemers.
Minister Asscher heeft naar aanleiding van de kritiek van werkgevers een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel, dat terugwerkt tot 1 juli 2015, zorgt ervoor dat de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet langer voor rekening van de individuele werkgever komen.

Advies aan de Tweede Kamer: heroverweeg het wetsvoorstel

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft het wetsvoorstel bestudeerd en onlangs advies uitgebracht aan de Tweede Kamer.

In het advies geeft de Afdeling advisering van de Raad van State aan dat het wetsvoorstel geen oplossing biedt voor de door de werkgevers gesignaleerde problemen. Immers, de kosten van de transitievergoeding worden weliswaar vergoed via UWV, maar de kosten van deze regeling zoals geformuleerd in het wetsvoorstel worden vervolgens afgewenteld op alle werkgevers. De premies die werkgevers moeten betalen voor het fonds van waaruit UWV de transitievergoedingen gaat vergoeden, worden immers verhoogd.

Verder vindt de Afdeling advisering van de Raad van State het bezwaarlijk dat de vergoedingsregeling naar verwachting relatief kostbaar zal zijn om uit te voeren, doordat hij met terugwerkende kracht doorwerkt tot 1 juli 2015. Ook administratief gezien zal het veel vergen van UWV, hetgeen onwenselijk wordt geacht. De Afdeling advisering van de Raad van State vraagt zich gelet op vorenstaande dan ook af of het niet veel wenselijker is om terug te gaan naar de situatie van voor 1 juli 2015: geen (transitie)vergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De afdeling advisering van de Raad van State adviseert de Minister gelet op het feit dat de door de werkgevers gesignaleerde problemen niet worden weggenomen dan ook om het wetsvoorstel nog eens te heroverwegen. Lees hier de volledige tekst van het advies.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: