Menu
JPR Advocaten

Toch een loonplafond voor medewerkers in de semipublieke sector?

Geschreven op 7 november 2017  •  Auteur: Hugo de Boef
Toch een loonplafond voor medewerkers in de semipublieke sector?

De WNT

Het wetgevingstraject van de Wet normering topinkomens (WNT) is niet zonder slag of stoot gegaan: de wet zoals die er nu uitziet is inmiddels vier keer aangepast en bevat diverse onderliggende regelingen die normeren en duidelijkheid moeten verschaffen. 

Op grond van de WNT mag een topfunctionaris niet meer verdienen dan € 181.000,- [red. 2017] per kalenderjaar aan bezoldiging. Een uitkering bij het einde van het dienstverband is gemaximeerd tot een bedrag van € 75.000,-. Per sector kan het toegestane maximum op grond van ministeriële regelingen anders zijn. Alles wat boven het maximum uitkomt is onverschuldigd betaald. Is er te veel betaald, dan wordt de instelling die onverschuldigd heeft betaald met een last onder dwangsom gedwongen het teveel betaalde aan bezoldiging terug te vorderen van de topfunctionaris.

De Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

In april en mei 2016 liep er een internetconsultatie voor het wetsvoorstel Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3) en na akkoord door de ministerraad is het voorstel voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Het doel van WNT-3 was om, naast topfunctionarissen, ook de bezoldiging van (het overige) personeel binnen de (semi)publieke sector te normeren. Medewerkers die een bijzondere concurrentiepositie innemen, zoals luchtverkeersleiders en medisch specialisten, zouden worden uitgezonderd van de norm.

Gaat het door?

De situatie was tot voor kort dat zou worden gewacht met het besluit om het wetsvoorstel in te dienen in verband met de vorming van een nieuwe regering. Kabinet Rutte III bevestigde in oktober van dit jaar dat het wetsvoorstel op de plank zou blijven liggen, omdat er aandacht nodig is voor bepaalde (specialistische) groepen medewerkers. Bij brief van 1 november 2017 schrijft Rutte aan de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel formeel wordt ingetrokken.

DENK het wel

Öztürk van de politieke partij DENK diende op 30 oktober 2017 een initiatiefwetsvoorstel in van de WNT-3. Het getuigt misschien niet van veel creativiteit met enkele tekstuele aanpassingen in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van WNT-3, maar het illustreert sterk dat de oppositie dit onderwerp niet wil laten verstoffen. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm doorgevoerd zal worden. Ik meen zelf van niet, gelet op alle ingebrachte bezwaren tijdens de consultatiefase. 

Wij houden u op de hoogte.


Hugo de Boef
Hugo de Boef


"Als advocaat zie ik het als mijn rol om voorop te lopen in het doolhof van wet- en regelgeving. Met mijn kennis en ervaring vallen mij de relevante details in een vroeg stadium op. Dat is belangrijk, want die details kunnen op een later moment een mogelijke rol gaan spelen.

Ik voel mij betrokken bij de mensen die ik bijsta en de zaken die ik doe. De verschillende mensen die ik dagelijks spreek en de complexe zaken die ik doe, zorgen voor uitdaging en een prettige afwisseling in mijn werk. Elke oplossing die ik aandraag vergt creativiteit en dat geeft mij een gevoel van vrijheid."

Over Hugo

Na afronding van de politieacademie begon Hugo zijn loopbaan als politieagent. Vanwege de behoefte aan meer theoretische kennis en daarmee uitdaging, besloot hij rechten te studeren. Sinds 2014 is Hugo naast zijn studie onder andere werkzaam geweest als griffier bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Vanaf 2017 werkt hij bij JPR Advocaten in Deventer. Hugo is werkzaam op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht en gespecialiseerd in de Wet normering topinkomens (WNT).

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: