Menu
JPR Advocaten

Scheiden: mits goed geregeld, een nieuwe start

Geschreven op 14 september 2018  •  Auteur: Marthe Ceelen
Scheiden: mits goed geregeld, een nieuwe start

Vandaag was het de dag van de scheiding. Uit de vele vragen die we vandaag kregen op ons spreekuur blijkt dat mensen veel vragen hebben over een toekomstige scheiding en wat voor onzekerheden daarover leven. 
 
Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen om een scheiding goed te regelen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een eigen advocaat of een gezamenlijke mediator. Uiteindelijk is er altijd een advocaat nodig om een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te kunnen dienen.
 
Graag geven onze familierecht advocaten enkele tips over onderwerpen waar u zeker bij stil moet staan als u in een scheidingsproces zit. Onze advocaten zien helaas regelmatig dat na afloop van een scheiding problemen rijzen. Het komt regelmatig voor dat de eerder opgestelde afspraken niet volledig blijken, waardoor er nog steeds onduidelijkheid is. Dat is erg vervelend, want beide partijen willen niets liever dan de zaken goed regelen en met de toekomst bezig zijn in plaats van met het verleden. 

Ouderschapsplan

Als ouders wil je een scheiding zo goed mogelijk regelen voor je kinderen. Je bent er dan ook van overtuigd dat je, als het de kinderen betreft, het als ex-partners goed kunt blijven regelen voor je kinderen. In het ouderschapsplan neem je afspraken op over je kinderen, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg door de week, in weekenden en tijdens vakanties en feestdagen. In de afspraken staat dan vaak dat de zorg in onderling overleg geregeld wordt. De ervaring van onze advocaten leert dat er na verloop van tijd dingen gebeuren waardoor het moeilijker wordt om zaken in onderling overleg te regelen. Onze beide advocaten adviseren u om concrete afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan voor het geval er een moment komt dat er in onderling overleg moeilijk zaken geregeld kunnen worden. Je hebt dan duidelijke basisafspraken om op terug te vallen.

Gezamenlijke woning

Indien de woning gezamenlijk eigendom is, zijn beide partners verantwoordelijk voor de hypotheek. Als beide partners de hypotheek niet alleen kunnen dragen, zal de woning verkocht moeten worden. Vaak blijft, tot de woning verkocht is, één van de partners in de gezamenlijke woning wonen. Beide partners betalen de helft van de hypotheek of de partner die er woont betaalt de volledige hypotheek. Helaas komt het voor dat de partij die in de woning woont, bij een bezichtiging het huis niet toonbaar toont of niet meewerkt aan een prijsverlaging of geen te koop bord in de tuin wil plaatsen of niet mee wil werken aan een open huizen route, omdat hij/zij de huidige woning helemaal niet wil verlaten. Dit resulteert in een situatie waarbij het huis niet verkocht wordt. Het kan ook voorkomen dat de afspraak wordt gemaakt dat degene die in de woning blijft wonen de woning en hypotheek zal overnemen. Na de scheiding blijkt dan dat degene die de woning wil overnemen helemaal niet in staat is om de woning over te nemen en de ander te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. De andere partner heeft dan vaak geen financiële middelen om andere woonruimte te huren of kan geen andere woning kopen. Het is dan ook goed om concrete afspraken over de verkoop van de woning en voldoening van de lasten op te nemen in het convenant.

Opengevallen nalatenschap bij een huwelijk in gemeenschap van goederen

Het kan zijn dat voor of tijdens het huwelijk één van beiden een erfenis heeft mogen ontvangen. Of één van de ouders is overleden en er is een nalatenschap opengevallen. Het is dan van groot belang om na te gaan of deze erfenis onder een zogenaamde uitsluitingsclausule is ontvangen. Dan valt de erfenis namelijk niet in de gemeenschap van goederen. Indien de erfenis onder uitsluiting is ontvangen, moet er na worden gegaan wat er met de erfenis is gebeurd en of er wellicht nog iets verrekend moet worden tussen de partners, dit moet je in het convenant opnemen. Wat de afspraken zijn met betrekking tot een opengevallen nalatenschap, indien deze in de gemeenschap van goederen is gevallen, moet ook in het convenant worden opgenomen. Anders kun je na het overlijden van de langstlevende ouder en overdracht van diens woning nog geconfronteerd worden met het feit dat je ex-partner moet mee tekenen voor de overdracht van de woning en nog recht heeft op een deel van de nalatenschap van de ouder die voor of tijdens het huwelijk is overleden.

Ouderdomspensioen

Om na een scheiding het opgebouwde ouderdomspensioen bij pensionering van de ex-partner rechtstreeks van de pensioenuitvoerder te kunnen ontvangen, moet binnen 2 jaar na de echtscheiding een daartoe ontworpen formulier worden gezonden naar de pensioenuitvoerder. Indien dit vergeten wordt, is de enige manier om het ouderdomspensioen te ontvangen via de ex-partner. Die ex-partner moet dan het aan de andere ex-partner toekomende deel betalen. Tegen die tijd is er vaak geen contact meer tussen de ex-partners en is het adres onbekend of woont de ander in het buitenland of de ex-partner weigert te betalen, waarna alsnog een procedure moet volgen om hetgeen je toekomt te ontvangen. Kostbaar, en zeker niet wenselijk! Denk daarom aan het verzenden van het daartoe bestemde formulier aan de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de echtscheiding.

Alimentatie

Een gangbare afspraak over alimentatie is dat de betalingsplicht stopt als de ex-partner opnieuw gaat samenwonen. Maar wanneer woon je samen? Helaas komt het meer dan eens voor dat de ex-partner in de praktijk samenwoont en aan alle eisen die een rechter stelt aan samenwonen als het ware gehuwd voldoet, maar niet doorgeeft samen te wonen om de alimentatie te blijven ontvangen. Een handreiking hiervoor is om in het convenant op te nemen dat als de relatie van de ex-partner (binnen een af te spreken termijn) na te zijn gaan samenwonen wordt verbroken, de eerdere alimentatieplicht weer herleeft. Het samenwonen kan zo uitgeprobeerd worden en de ex-partner weet dat indien het mis gaat met de samenwoning, er toch weer alimentatie betaald zal worden. Gedurende de samenwoning hoeft er dan in ieder geval geen alimentatie betaald te worden.

Mocht u onverhoopt in een situatie zitten waar u even niet meer uitkomt, twijfel niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze familierecht advocaten. Ons doel is dat u verder kunt met uw toekomst!
 


Marthe Ceelen
Marthe Ceelen

“Het familierecht raakt een klant persoonlijk en raakt iedereen vroeg of laat. Als familierecht-advocaat help ik de klant in een moeilijke periode in het vinden van de juiste weg in het juridische doolhof. Mijn klanten vertrouwen op mij en dat ik met mijn kennis en ervaring hun zaak ook met de juiste aanpak tot een goed einde breng. In het familierecht maak ik mijn klanten van dichtbij mee. Dat ik ze kan bijstaan wanneer zij werkelijk problemen hebben, ze kan ontzorgen, geeft mij na meer dan 25 jaar advocatuur, nog dagelijks veel voldoening. Ook de combinatie van mediation en naar de rechtbank gaan voor een zaak spreekt mij enorm aan.

Bij een echtscheiding van ondernemers zijn de financiële gevolgen complex. Wat gebeurt er met de onderneming? Wat zijn de consequenties voor het pensioen? Hoe wordt alimentatie vastgesteld?

De antwoorden op deze vragen vereisen specifieke juridische en financiële kennis en ik leid dit in goede banen. Naast familierecht ben ik ook werkzaam in het erfrecht. Het gaat dan om de afhandeling van een nalatenschap, wat je kunt doen als je bent onterfd, hoe je alle relevante informatie boven tafel krijgt en hoe je een nalatenschap verdeelt. Ook voor het erfrecht zijn klanten bij mij in goede handen.”

Over Marthe

Marthe is werkzaam als advocaat sinds 1993. Vanaf 2000 werkt ze bij JPR Advocaten, waar ze sinds 2005 tevens partner is. Haar specialisaties zijn alimentatie, echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, erfrecht en mediation. Marthe is een betrokken advocate voor haar klanten met een enorme inzet en zij streeft altijd naar het optimaal haalbare resultaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: