Menu
JPR Advocaten

Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen

Geschreven op 8 november 2011  •  Auteur: Pieter Leerink
Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen

Op vrijdag 4 november 2011 heeft Pieter Leerink (advocaat JPR advocaten sectie verzekeringsrecht) tijdens het ACIS-symposium een voordracht gehoudenover schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen.

ACIS staat voor Amsterdam Centre for Insurance Studies. Leerink is tijdens de voordracht ingegaan op de bevoegdheid van de aansprakelijkheidsverzekeraar om namens de verzekeraar de aanspraak tot schadevergoeding te beoordelen en te regelen. De verzekeraar dient daarbij overleg te voeren met de verzekerde die soms een eigen belang heeft, bijvoorbeeld een hoog eigen risico, een claim boven de maximaal verzekerde som, imagoschade, commerciële relatie etc. Ter gelegenheid van dit symposium verscheen in de ACIS-serie een boek met daarin de bijdrage van Pieter Leerink. Lees hier het artikel.


Pieter Leerink
Mr. dr. P.M. Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.
 
Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.
 
Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: