Menu
JPR Advocaten

Polisvoorwaarden of e-mails niet ontvangen?

Geschreven op 31 januari 2018  •  Auteur: Bart Holthuis
Polisvoorwaarden of e-mails niet ontvangen?

Dit verweer wordt vaak in stelling gebracht tegen verzekeraars die een beroep doen op een beding in polisvoorwaarden of op in e-mails gedane mededelingen. In een recente uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening over een telefoonverzekering kwam een dergelijk verweer ook aan de orde en wees de Geschillencommissie (r.o. 4.6) op de mogelijkheid dat de verzekeraar dan met een beroep op de exhibitieplicht van art. 843a Rv – zeker bij elektronisch/digitaal afgesloten polissen! – wel degelijk de mogelijkheid heeft bewijs van de daadwerkelijke ontvangst te bewijzen:

“Verzekeraar had voor het leveren van dit bewijs, op grond van de exhibitieplicht van artikel 843a Wetboek van Rechtsvordering, van Consument of diens provider – zie voor dit laatste Hoge Raad 10 juli 2015, NJ 2016, 50 - kunnen eisen dat deze informatie verstrekt aangaande het feit of de aanmaning het e-mail adres waarnaar deze is verstuurd heeft bereikt op een bepaald door Verzekeraar gesteld moment als vaststaat dat dit e-mail adres een e-mail adres is van Consument. Het was voor Verzekeraar derhalve niet onmogelijk het van hem gevraagde bewijs dat de aanmaning door Consument ook was ontvangen, te leveren. Verzekeraar heeft dit evenwel nagelaten met als gevolg dat de ontvangst van het bericht door Consument niet vaststaat.”

Voor de volledige uitspraak lees hier.


Bart Holthuis
Bart Holthuis

“In de ruim 35 jaar die ik nu werkzaam ben als advocaat heeft het vakgebied aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht grote ontwikkelingen doorgemaakt. In de loop der tijd is mijn vak inhoudelijker en specialistischer geworden. Het contact met mensen blijft voor mij essentieel, door je alleen op de inhoud te concentreren win je geen zaken. Veel van mijn tijd besteed ik aan het adviseren van grote verzekeringsbedrijven. De probleemstelling in kaart brengen en verwachtingen van onze klanten managen zijn van groot belang.

Door mijn interesse voor cultuur en muziek neem ik deel aan diverse besturen in deze sector. Ik voel mij betrokken bij de stad en ben geïnteresseerd in de sociaaleconomische ontwikkeling van Deventer. Tevens ben ik voorzitter geweest van de Compensatiecommissie van de Rooms Katholieke Kerk, intrigerende werkzaamheden met een grote emotionele impact op alle betrokkenen.”

Over Bart

Vanaf 1980 is Bart actief als advocaat en sinds 1987 partner. Van 2008 tot 2015 is hij voorzitter geweest van het Dagelijkse Bestuur van JPR Advocaten. Bart vindt betrokkenheid, goede communicatie en samenspraak met de klant belangrijk.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: