Menu
JPR Advocaten

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder

Geschreven op 25 september 2012  •  Auteurs: Pieter Leerink, Ruurd van Eck
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder

(Dit artikel is een publicatie uit de bijlage ‘Leadership’ van het Financieele Dagblad van 25 september 2012)

Een totale boete van 1,3 miljoen voor vijf commissarissen van een uitgeverij, wegens het niet naleven van voorschriften. Een geldstraf van 30.000 euro voor de directeur van een financiële dienstverlener, verantwoordelijk voor onrechtmatige deur-aan-deur-verkoop van polissen. Een boete van 450.000 euro voor twee voormalig bestuurders van een energiebedrijf, omdat het overstappers geen eindafrekening stuurde en zo geld achterhield. Het is duidelijk: persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders in Nederland rukt op. Pieter Leerink en Ruurd van Eck, beide partner bij advocatenkantoor JPR, vertellen wat er gebeurt als de NMa of de AFM op de stoep staat.

Sinds 2007 is het in Nederland mogelijk bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Waar eerst alleen de NMa of de AFM boetes konden opleggen, staat de mogelijkheid van het beboeten van een ‘feitelijk leidinggever’ van overtredingen inmiddels ook in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat iedere gemeente, bijvoorbeeld omtrent bouw- of horecavergunningen, boetes of dwangsommen kan opleggen aan de bestuurder zelf of op hem de kosten van herstel van de gevolgen van de overtreding verhalen. Van Eck: “Als een bedrijf wordt aangesproken blijft de pijn op afstand. Vooral bij bestuurders in loondienst. De overheid heeft daar een weg om heen gevonden. Persoonlijke gevolgen geven vaak een grotere aansporing de regels te volgen”.

Verzekering
Een bestuurder kan zich verzekeren tegen aansprakelijkheid. Zo’n verzekering sluit uiteraard gevallen van opzet en persoonlijke bevoordeling uit, maar ook aansprakelijkheid voor boetes ,dwangsommen en milieuschades. “Verzekeraars zijn er nog niet helemaal uit hoe om te gaan met dit soort nieuwe risico’s. Het is ook niet makkelijk om een premie hiervoor vast te stellen. De vraag is natuurlijk ook of dat wel wenselijk is, want het gaat om zaken die te maken hebben met de openbare orde en goede zeden. De boete is juist bedoeld om pijn toe te brengen.”

Contractueel hebben sommige bestuurders vastgelegd dat het bedrijf de boete betaalt. Maar in het geval van een failliet bedrijf gaat die vlieger niet op. En niet alle organisaties kiezen daarvoor, aldus Leerink. “Aandeelhouders die ook bestuurders zijn zullen vaak wel beslissen zo’n boete te vergoeden, maar de Raad van Toezicht van een woningbouwcorporatie zou er voor kunnen kiezen om de aansprakelijk gestelde directeur niet te vrijwaren, want dan kunnen ze zeggen dat er met de rest van de organisatie niets mis is.”

Niet kunnen sturen
Wat gebeurt er allemaal als een bestuurder met een calamiteit te maken krijgt? “Ik had laatst een cliënt die zei: Ik zat in een draaikolk, ik wist niet wat te verwachten of wat te doen”, vertelt Van Eck. “Een bestuurder die in een situatie zit waarin hij niet kan sturen, vindt dat natuurlijk erg frustrerend. Er komt heel veel op je af: politie, officier van justitie, gemeente, verzekeraar, pers. Het is alsof je met 140 op de snelweg rijdt, niet wetend of je links of rechts moet, gassen of remmen, terwijl je wel ziet dat je elk moment ergens op kan knallen.”

Daarom is het aan te raden meteen een deskundige in huis te halen, betoogt hij. “Je moet een expert hebben die zegt wat je kunt verwachten, welke gegevens je moet aanleveren, hoe het proces verder zal verlopen. Het is ook handig om een deskundige met een netwerk te kiezen, want zo’n situatie heeft veel kanten. Je hebt iemand nodig met verstand van bestuursrecht, van strafrecht, van civiele aansprakelijkheid, persmanagement, binnen het kantoor of daarbuiten.”

Vaak is in het begin ook niet duidelijk wat er is gebeurd of wie daar schuldig aan is. “Je krijgt bijvoorbeeld te maken met overheidsinstanties die zelf ook een belang hebben”, legt Van Eck uit. “Pers en publiek verlangen openheid van de overheid. Er is een stadion ingestort, maar er was toch een inspecteur langs geweest? Er is waterverontreiniging geconstateerd, maar het waterschap heeft toch zuiveringsinstallaties? Dus die overheid gaat echt niet meteen zeggen: het zou weleens aan ons kunnen liggen.”

Werk mee
Openheid vanuit het bedrijf kan in zo’n situatie meer opleveren dan menig bestuurder denkt. “Onlangs heb ik een zaak begeleid waarin mijn cliënt had besloten tot volledige openheid, een lokale journalist zat overal bij en mocht alles weten. De burgemeester riep tijdens de persconferentie: Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Nou ja, dan weet de burger dat hij onder de tafel moet gaan zitten. Wij wisten zeker dat er geen gevaar was, maar konden het ook uitleggen.”

“Dat soort dingen zijn ook van belang voor je aandeelhouderswaarde en voor je positie in het proces. Als van jou het beeld ontstaat van een schurk die zijn mond houdt, gaat het hele proces van toezicht en handhaving daarna anders. Je kunt ervan uitgaan dat de instanties alles zullen vinden wat er te vinden valt, want het betreft doorgaans traceerbare feiten. Hou je je mond, dan gaan ze alleen maar doorvragen. Zo’n onderzoek werkt stagnerend op de bedrijfsvoering, dus je wilt het zo snel mogelijk afgehandeld hebbenDaarom is het goed, strategisch en sturend, mee te werken”, aldus Van Eck.

In the lead
Leerink benadrukt dat ook leiderschap in dit soort processen veel uitmaakt: “Om als bestuurder in the lead te zijn moet je calamiteiten voorbereiden: als er iets gebeurt, vertelt Piet ze alles over de boekhouding, Jan over de milieuaspecten en Henk staat de pers te woord. Je moet ook weten wie je gaat bellen. Dit geldt natuurlijk voor grote bedrijven, maar die hebben dit soort dingen meestal wel geregeld. Maar het geldt net zo goed voor kleine bedrijven. Die hebben vaak eindeloos gebouwd aan hun naam, en dan kan het met zo’n calamiteit allemaal misgaan.”


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Ruurd van Eck
Ruurd van Eck

“Wat mij intrigeert, is de verhouding tussen de ondernemer en de maatschappij. De interactie tussen het algemeen nut en de individuele vrijheid. Wat ik vaak tegenkom, is de onrechtvaardigheid en het gemak waarmee overheden tornen aan de belangen en rechten van individuele burgers. Als advocaat is het mijn uitdaging daarin tegenwicht te bieden.

Met wetenschappelijke nieuwsgierigheid kun je dagenlang bezig zijn, maar de klant wil een oplossing. Pleiten is boksen, maar dan intellectueel, binnen de regels. In het verlengde van mijn specialisatie omgevingsrecht (milieu, bouw, overheidsaansprakelijkheid en voedselveiligheid) ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Secure Feed. Een stichting die bijna 400 bedrijven verenigt in het streven voedselveiligheid te waarborgen.”

Over Ruurd

Al bijna 30 jaar is Ruurd een bevlogen advocaat en hij is partner bij JPR Advocaten. Ook adviseert en begeleidt hij startups. Ruurd staat voor een helder en praktisch advies, zodat het meteen toepasbaar is voor de klant.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: