Menu
JPR Advocaten

Nieuwsflits wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Geschreven op 5 juni 2014  •  Auteur: Sjoerd van der Vegt
Nieuwsflits wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Op 3 juni jl. debatteerde de Eerste Kamer met minister Asscher over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. In dat debat is de snelle inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de wet bekritiseerd. Het betreft de loondoorbetalingsplicht, de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegtermijn en de uitzendovereenkomst. Deze onderdelen zouden al ingaan op 1 juli 2014. De minister heeft toegezegd dat hij de inwerkingtreding van deze onderdelen zal verschuiven naar 1 januari 2015.

Stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 10 juni 2014.


Sjoerd van der Vegt
Mr. S. van der Vegt CPL

Sjoerd van der Vegt is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: pensioenrecht, CAO-recht, medezeggenschap en individueel- en collectief ontslag. Sjoerd is sinds 1999 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: