Menu
JPR Advocaten

Nieuws over de Cookie Wet

Geschreven op 23 mei 2013  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Nieuws over de Cookie Wet

In aansluiting op onze eerdere nieuwsbrieven over de Cookie Wetgeving berichten wij u hierbij dat Minister Kamp van Economische Zaken op 20 mei 2013 aan de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd waarin hij laat weten dat hij voornemens is om de Cookie Wet te versoepelen.

Het doel van het wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat de internetgebruiker alleen om toestemming wordt gevraagd als dit ook echt in het belang van de privacybescherming is en dus niet voor de cookies die inzicht geven in de kwaliteit of de effectiviteit van de via internet geleverde diensten.

Voor onder meer het gebruik van de volgende cookies; (i) analytische cookies, (ii) a/b testing cookies en (iii) affiliate cookies hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd. Voor cookies die wel impact hebben op de privacy, zoals tracking cookies, blijft de informatieplicht en het toestemmingsvereiste gewoon bestaan. Door de beperking van het aantal situaties waarin moet worden geïnformeerd en om toestemming moet worden gevraagd, zal het gebruiksgemak en de effectiviteit van de privacybescherming toenemen.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachtingen in het najaar van 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij houden u vanzelfsprekend via de nieuwsbrief op de hoogte van het verloop.


Pascal Hulsegge
Mr. P. Hulsegge

Pascal Hulsegge is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen deze rechtsgebieden zijn: CAO-recht, medezeggenschap, individueel- en collectief ontslag en intellectueel eigendom. Pascal is sinds 2005 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: