Menu
JPR Advocaten

Nieuws over de Cookie Wet

Geschreven op 23 mei 2013  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Nieuws over de Cookie Wet

In aansluiting op onze eerdere nieuwsbrieven over de Cookie Wetgeving berichten wij u hierbij dat Minister Kamp van Economische Zaken op 20 mei 2013 aan de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd waarin hij laat weten dat hij voornemens is om de Cookie Wet te versoepelen.

Het doel van het wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat de internetgebruiker alleen om toestemming wordt gevraagd als dit ook echt in het belang van de privacybescherming is en dus niet voor de cookies die inzicht geven in de kwaliteit of de effectiviteit van de via internet geleverde diensten.

Voor onder meer het gebruik van de volgende cookies; (i) analytische cookies, (ii) a/b testing cookies en (iii) affiliate cookies hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd. Voor cookies die wel impact hebben op de privacy, zoals tracking cookies, blijft de informatieplicht en het toestemmingsvereiste gewoon bestaan. Door de beperking van het aantal situaties waarin moet worden geïnformeerd en om toestemming moet worden gevraagd, zal het gebruiksgemak en de effectiviteit van de privacybescherming toenemen.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachtingen in het najaar van 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij houden u vanzelfsprekend via de nieuwsbrief op de hoogte van het verloop.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: