Menu
JPR Advocaten

Nieuwe regels huurkoop en geldleningen

Geschreven op 6 januari 2017  •  Auteur: Paul Schepel
Nieuwe regels huurkoop en geldleningen

Huurkoop

Huurkoop is koop op afbetaling waarbij de verkoper eigenaar blijft totdat alle termijnen zijn betaald. Het is een van de laatste overeenkomsten die nog niet in het Nieuw Burgerlijk Wetboek was geregeld. Er zijn verschillende regels voor huurkoop van roerende zaken en voor onroerende zaken.

Roerende zaken

Huurkoop van roerende zaken is nu onderdeel van het “goederenkrediet” in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Ook de nieuwe wet kent een aantal regels ter bescherming van de huurkoper.

Nieuw is dat bij huurkoop door ondernemers mag worden afgeweken van die regels met één uitzondering: ook als de overeenkomst voortijdig wordt ontbonden heeft de verkoper alleen recht op betaling van de resterende termijnen. Wat de zaak meer opbrengt (of waard is) is altijd voor de huurkoper.

Verder kan nu ook een doorlopend goederenkrediet worden afgesloten. De huurkoper wordt in dat geval eigenaar zodra hij aflossingen gelijk aan de contante prijs voor de zaak heeft gedaan. 

Onroerende zaken

Voor onroerende zaken bestond sinds 1973 een Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken. Ook deze regeling is nu in Boek 7 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek opgenomen.

De oude “tijdelijke” wet was bedoeld voor woningen, maar gold voor alle onroerende zaken. In de nieuwe regeling geldt een aantal regels nu alleen voor woningen. Daartoe behoort de regeling dat er een taxatierapport moet zijn en de koper tenminste 14 dagen de tijd moet hebben gehad om dat rapport te bestuderen.

Geldlening

Er bestaan al lang regels voor geldleningen door banken, financieringsmaatschappijen en andere professionele partijen aan consumenten, het consumentenkrediet. Nieuw is een algemene regeling voor geldleningen. De regels voor consumentenkrediet, indien van toepassing, gaan echter vóór.

Overgangsrecht

De nieuwe regels gelden alleen voor overeenkomsten die op of na 1 januari 2017 zijn gesloten. De oude regels blijven dus nog gelden voor overeenkomsten van voor die datum.

In dit artikel zijn alleen enkele hoofdpunten van de nieuwe wet besproken. Wij adviseren u graag over wat in uw geval geldt.


Paul Schepel
Paul Schepel

“Al ruim 30 jaar beoefen ik het vak van advocaat met veel plezier. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar het oplossen van juridisch complexe vraagstukken, maar dan wel met een praktische inslag. Juist de combinatie van juridisch denkwerk en een zo goed mogelijk advies geven aan de klant, is wat mijn werk interessant maakt. Als curator bij enkele grote faillissementen in de omgeving, voel ik me regionaal betrokken. Eén van mijn grootste faillissementen is Eurocommerce in Deventer.

Rondom mijn specialisatie faillissementsrecht bevindt zich een grote waaier van vele rechtsgebieden: huurrecht, arbeidsrecht, goederenrecht en milieurecht. Binnen de verschillende zaken staat het belang van de opdrachtgever altijd centraal. Hierbij worden de belangen afgewogen tegen de kosten, ofwel het managen van verwachtingen op een realistische wijze.”

Over Paul

Paul is vanaf 1986 werkzaam als advocaat bij JPR Advocaten. De eerste jaren is hij in vele rechtsgebieden werkzaam geweest. Daardoor kan hij nog steeds het hele werkveld overzien. Daarnaast was hij actief bij de Nederlandse Niet-rokersvereniging CAN, waarvoor hij meerdere rechtszaken heeft gevoerd. Zijn huidige focus ligt bij het ondernemingsrecht, met als specialisatie insolventierecht. Daarnaast is hij sinds 2008 lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: