Menu
JPR Advocaten

Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

Geschreven op 16 januari 2014  •  Auteur:
Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het Europees Parlement heeft woensdag 15 januari 2013 ingestemd met de drie nieuwe Europese richtlijnen voor openbare aanbesteding en concessieovereenkomsten. Primair heeft dit pakket hervormingen betrekking op vereenvoudiging en versoepeling van de regels en procedures, lastenverlichting en het verbeteren van de toegang tot overheidsaanbestedingen, in het bijzonder voor het MKB. Hiermee is de laatste formele stap gezet in dit EU-wetgevingsproces van ruim twee jaar.

De richtlijnen zullen van kracht zijn 20 dagen na de publicatie hiervan in het Publicatieblad van de EU. Alle lidstaten hebben vanaf dat moment twee jaar de tijd om dit stukje Europees recht in nationaal recht om te zetten. Tot die tijd kan er door de burger geen rechtstreeks beroep op deze nieuwe richtlijn worden gedaan.

In het bijzonder voor de Nederlandse overheidsopdrachtgevers en bedrijven hebben deze wijzigingen pas over twee jaar consequenties. In Nederland is immers recent onze nieuwe Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Pas over twee jaar zal deze wet geëvalueerd worden. En ook pas over twee jaar zal deze herziening van het Europees aanbestedingsrecht door middel van een wijziging van de Aanbestedingswet in Nederlands recht worden omgezet.

Zie voor enkele belangrijke wijzigingen in deze EU-richtlijnen het eerder hierover gepubliceerd bericht in de Nieuwsbrief Vastgoedzaken 2013, nr. 4.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: