Menu
JPR Advocaten

Nieuwe drempelbedragen aanbestedingen 2014/2015l

Geschreven op 18 december 2013  •  Auteur:
Nieuwe drempelbedragen aanbestedingen 2014/2015l

De nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten 2014/2015 zijn bekend gemaakt.


De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 vastgesteld (klik hier voor de VERORDENING (EU) Nr. 1336/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 13 december 2013).

Deze Europese drempelbedragen zijn van belang voor het Rijk en de decentrale overheden. Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet Europees worden aanbesteed.

De vastgestelde drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De bedragen zijn exclusief BTW.


Richtlijn 2004/18/EG

Werken € 5.186.000
Leveringen € 207.000*
Diensten € 207.000*

Overheidsopdrachten op het gebied
van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten
en telecommunicatiediensten, en diensten
vallend onder bijlage IIB € 207.000

Prijsvragen algemeen (artikel 67) € 207.000*

Voor meer dan 50% door aanbestedende
diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) € 5.186.000

Voor meer dan 50% door aanbestedende
diensten gesubsidieerde diensten die verband
houden met werken (artikel 8b) € 207.000

Concessie voor openbare werken (artikel 56) € 5.186.000

Richtlijn 2004/17/EG

Opdrachten voor leveringen en diensten in de
sectoren water- en energievoorziening, vervoer
en postdiensten € 414.000

Opdrachten voor werken in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en postdiensten € 5.186.000

* Voor de centrale overheid is dit bedrag € 134.000.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: