Menu
JPR Advocaten

Nieuwe beleidsregels cameratoezicht

Geschreven op 29 januari 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Nieuwe beleidsregels cameratoezicht

Op 28 januari jl., de Dag van de Privacy, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe beleidsregels cameratoezicht uitgevaardigd. De beleidsregels helpen ondernemingen bij de privacyafweging die zij moeten maken als ze camera’s willen inzetten. Immers, cameratoezicht kan een belangrijk middel zijn om bijvoorbeeld eigendommen van uw onderneming te beschermen en om de openbare orde te handhaven. Echter, cameratoezicht betekent ook een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van personen.

Wettelijke eisen

De beleidsregels zijn uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Wet politiegegevens (Wpg) die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van een camera. Zo moet de inzet van een camera noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken, moeten mensen worden geïnformeerd dat er cameratoezicht is vóórdat zij worden gefilmd en moeten de beelden adequaat worden beveiligd. Voor de volledige beleidsregels, klik hier.

JPR Advocaten adviseert veelvuldig over kwesties op het gebied van cameratoezicht. Wilt u meer weten over cameratoezicht op bijvoorbeeld de werkvloer, neemt u dan gerust contact met ons op!


Pascal Hulsegge
Mr. P. Hulsegge

Pascal Hulsegge is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen deze rechtsgebieden zijn: CAO-recht, medezeggenschap, individueel- en collectief ontslag en intellectueel eigendom. Pascal is sinds 2005 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: