Menu
JPR Advocaten

Mogen werkgevers privé berichten van werknemers lezen?

Geschreven op 14 januari 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Mogen werkgevers privé berichten van werknemers lezen?

Op 12 januari 2016 heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens geoordeeld dat een werkgever de privé berichten die een werknemer onder werktijd stuurt vanaf de hard- of software van het bedrijf waarvoor hij werkzaam is mag lezen. Mag de werkgever dat na de uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens zonder enig voorbehoud of wordt de soep toch niet zo heet gegeten…..

De casus

Een Roemeense werkgever controleerde privé berichten van een werknemer die deze werknemer tijdens werktijd vanaf de hard- of software van zijn werkgever verstuurde via Yahoo Messenger. Toen de werknemer erachter kwam dat de werkgever zijn privé berichten las, kaartte hij dit bij zijn werkgever aan. Naar oordeel van de werknemer was het de werkgever niet toegestaan de privé berichten van de werknemer zonder enig voorbehoud te lezen. Hierop werd de werknemer ontslagen. De reden voor het ontslag was dat de werknemer in strijd met het beleid van het bedrijf tijdens werktijd privé berichten had verstuurd. De werknemer was het niet eens met het feit dat zijn werkgever zijn privé berichten zomaar las. Ook was de werknemer het niet eens met zijn ontslag en stapte naar de rechter. De Roemeense rechter stelde de werknemer in het ongelijk. De werknemer maakte vervolgens een procedure aanhangig bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Oordeel Europees Hof van de Rechten van de Mens

De werknemer heeft vervolgens aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens de vraag voorgelegd of de Roemeense overheid voldoende heeft gedaan om zijn privacy tijdens werktijd te beschermen. Aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens werd niet expliciet de vraag voorgelegd of werkgevers zomaar de privé berichten die werknemers tijdens werktijd versturen mogen lezen.

Het arrest

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens bepaalde in het arrest dat Roemenië in dit geval voldoende heeft gedaan om de privacy van de werknemer te beschermen. Daarbij waren volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens een aantal punten van belang: (i) de werknemer in kwestie was voldoende in de gelegenheid gesteld om voor de Roemeense rechtbank zijn zaak op het privacy punt te bepleiten, (ii) de Roemeense rechters hebben vastgesteld dat de werkgever, toen hij de privé communicatie van de werknemer las, in de overtuiging was dat er alleen zakelijk mee gecommuniceerd werd, en (iii) de rechtbanken hebben de inhoud van de communicatie buiten beschouwing gelaten, en alleen gekeken naar het feit dat er privé berichten verstuurd waren.

Conclusie

Uit het arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens volgt dat werkgevers zeker niet zomaar de privé berichten die werknemers tijdens werktijd van de hard- of software van het bedrijf versturen, mogen lezen. Werkgevers moeten daar conform de Wet bescherming persoonsgegevens nog steeds gegronde redenen voor hebben.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: