Menu
JPR Advocaten

Mogelijk niet langer transitievergoeding verschuldigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Geschreven op 24 maart 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Mogelijk niet langer transitievergoeding verschuldigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Uw werknemer is inmiddels twee jaar arbeidsongeschikt en u wenst afscheid van hem te nemen, maar u moet als werkgever wel een transitievergoeding aan deze werknemer voldoen. Voor veel werkgevers is dit onwenselijk. Stelt u namelijk eens de volgende situatie voor:

U bent een kleine werkgever met vijf werknemers. Een van uw werknemers, die inmiddels 55 jaren oud is en ruim 20 jaren bij u werkzaam is geweest, is inmiddels twee jaren arbeidsongeschikt. U wenst afscheid van hem te nemen, maar conform de WWZ bent u in beginsel verplicht aan deze werknemer een transitievergoeding te voldoen.

Kortom, naast het voldoen van loon gedurende twee jaren, en alle re-integratieverplichtingen moet u als werkgever ook nog de transitievergoeding voldoen bij beëindiging van het dienstverband. Gelet op het lange dienstverband en de leeftijd van de arbeidsongeschikte werknemer in het voorbeeld hierboven, zijn de kosten van de transitievergoeding aanzienlijk.

Slapend dienstverband

Door deze nieuwe regels conform de WWZ, kiest een aantal werkgevers ervoor om na twee jaar arbeidsongeschiktheid, geen ontslag aan te vragen, maar het dienstverband “slapend” voort te zetten. Al eerder besteedden wij hier aandacht aan. Immers, de loondoorbetalingsverplichting stopt na twee jaren arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt het uitkeren van een transitievergoeding omzeild, want als werkgever ben je niet verplicht het dienstverband te beëindigen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Risico is echter wel dat wanneer je als werkgever ervoor kiest het dienstverband “slapend” voort te zetten, de betreffende werknemer zich bij arbeidsgeschiktheid weer kan melden voor werkhervatting.

Mogelijk komt voor dit probleem een passende oplossing. Minister Asscher heeft inmiddels aangegeven de Wet Werk en Zekerheid te willen aanpassen, met dien verstande dat werkgevers die zich voldoende hebben ingespannen om een arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren, een lagere of geen transitievergoeding hoeven te betalen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Minister Asscher is van oordeel dat het onbillijk is als een werkgever iemand een transitievergoeding moet betalen en ook al twee jaar loon door heeft betaald bij arbeidsongeschiktheid. Hij zal daarover met de sociale partners in gesprek treden.

Wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt u uiteraard door ons op de hoogte gesteld!


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: