Menu
JPR Advocaten

Mededeling voor betrokkenen bij Multicycle Inventures Group BV

Geschreven op 10 november 2016  •  Auteur: Tian Herstel
Mededeling voor betrokkenen bij Multicycle Inventures Group BV

Op maandag 7 november 2016 is door de rechtbank Gelderland de surseance van betaling uitgesproken ten aanzien van Multicycle Inventures Group BV. In overleg met de betrokkenen is op 9 november 2016 de surseance van betaling ingetrokken en is het faillissement uitgesproken. Ondergetekende is aangesteld als curator. 

Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de stand van zaken is bij de dochtervennootschappen. Daarbij zal ook worden bezien wat de posities zijn van de verschillende betrokkenen, waaronder leveranciers en klanten. In verband met deze inventarisatiewerkzaamheden is besloten om tot nader order de deuren tijdelijk te sluiten.

Dit geeft ook de gelegenheid om de mogelijkheden van een eventuele doorstart te onderzoeken.

Via deze website zult u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

Concrete of spoedeisende vragen kunt u stellen via multicycle@jpr.nl

Tian Herstel
Curator Multicycle Inventures Group BV


Tian Herstel
Mr. J.C.A. Herstel

Tian Herstel is advocaat bij JPR Advocaten in Doetinchem en werkzaam in het Ondernemingsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: insolventierecht, vennootschapsrecht en fusies en overnames. Tian is sinds 1997 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: