Menu
JPR Advocaten

Mededeling voor betrokkenen bij Multicycle Inventures Group BV

Geschreven op 10 november 2016  •  Auteur: Tian Herstel
Mededeling voor betrokkenen bij Multicycle Inventures Group BV

Op maandag 7 november 2016 is door de rechtbank Gelderland de surseance van betaling uitgesproken ten aanzien van Multicycle Inventures Group BV. In overleg met de betrokkenen is op 9 november 2016 de surseance van betaling ingetrokken en is het faillissement uitgesproken. Ondergetekende is aangesteld als curator. 

Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de stand van zaken is bij de dochtervennootschappen. Daarbij zal ook worden bezien wat de posities zijn van de verschillende betrokkenen, waaronder leveranciers en klanten. In verband met deze inventarisatiewerkzaamheden is besloten om tot nader order de deuren tijdelijk te sluiten.

Dit geeft ook de gelegenheid om de mogelijkheden van een eventuele doorstart te onderzoeken.

Via deze website zult u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

Concrete of spoedeisende vragen kunt u stellen via multicycle@jpr.nl

Tian Herstel
Curator Multicycle Inventures Group BV


Tian Herstel
Tian Herstel

“Mijn carrière ben ik begonnen als dienstplichtig jurist bij de Koninklijke Luchtmacht. Al snel volgde de advocatuur en heb ik veel contact met ondernemers. Met name de diversiteit van het ondernemersrecht en het sparren met DGA’s fascineert mij....

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: