Menu
JPR Advocaten

Mag foto gebruikt worden?

Geschreven op 29 maart 2013  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Mag foto gebruikt worden?

Vormt handhaving van een auteursrecht een beperking op de vrijheid van meningsuiting?

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) heeft hier op 10 januari 2013 in de zaak Ashby Donald vs. Frankrijk[1] over geoordeeld. Aan de orde was het volgende. Een aantal Franse fotografen heeft tijdens een modeshow in Parijs van enkele modehuizen zonder toestemming foto’s gemaakt waarop de kleding van de Franse modehuizen te zien was. Vervolgens hebben de Franse fotografen de foto’s op hun eigen website aan het publiek aangeboden tegen betaling. De Franse modehuizen waren van oordeel dat het auteursrecht op de kleding was geschonden en vorderden schadevergoeding.

De Franse fotografen zijn in eigen land tot aan de hoogste rechter veroordeeld tot het vergoeden van de schade die de Franse modehuizen hadden geleden vanwege de auteursrechtinbreuk.

De Franse fotografen hebben hun zaak vervolgens voorgelegd aan het EHRM. In de procedure bij het EHRM stelden de Franse fotografen dat de uitspraak van de Franse rechter in strijd was met hun recht op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van nieuwsgaring ex artikel 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft het EHRM geoordeeld dat de handhaving van een auteursrecht een beperking kan vormen op de vrijheid van meningsuiting. Het EHRM heeft bepaald dat er in dergelijke zaken een afweging gemaakt moet worden tussen het handhaven van het auteursrecht enerzijds en de vrijheid van meningsuiting anderzijds. Hiermee staat vast dat het niet afdoende is wanneer een auteursrechthebbende zich onder omstandigheden enkel beroept op zijn auteursrecht. Indien een beroep wordt gedaan op de vrijheid van meningsuiting, dan zal de rechter een afweging moeten maken tussen beide rechten. Bij de afweging is van belang dat de beperking van de vrijheid van meningsuiting is voorzien bij wet, een legitiem doel dient en een bijdrage levert aan het algemeen publiek belang.

In de kwestie van de Franse fotografen oordeelde het EHRM dat aan de laatste eis niet was voldaan, omdat de foto’s uitsluitend een commercieel karakter droegen. Indien de foto’s van de Franse fotografen wel een algemeen publiek belang hadden gediend, dan had die afweging van het EHRM zomaar in het voordeel van de Franse fotografen kunnen uitvallen.

De vraag is thans wanneer het auteursrecht met een beroep op de vrijheid van meningsuiting wel opzij kan worden gezet. Het EHRM heeft zich hierover niet expliciet uitgelaten, maar heeft hier wel een aantal aanknopingspunten voor gegeven. Het wachten is nu op nieuwe uitspraken over deze materie waarin meer duidelijkheid wordt verschaft over de mogelijkheden c.q. criteria om met een beroep op het recht van vrijheid van meningsuiting het auteursrecht aan de kant te zetten.

[1] Deze uitspraak is helaas alleen in het Frans beschikbaa
r.


Pascal Hulsegge
Mr. P. Hulsegge

Pascal Hulsegge is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen deze rechtsgebieden zijn: CAO-recht, medezeggenschap, individueel- en collectief ontslag en intellectueel eigendom. Pascal is sinds 2005 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: