Menu
JPR Advocaten

Mag een werkgever tijdens een sollicitatie vragen stellen over uw gezondheid?

Geschreven op 22 januari 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Mag een werkgever tijdens een sollicitatie vragen stellen over uw gezondheid?

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft onlangs een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren gemaakt. Uit deze inventarisatie blijkt dat in de formulieren die werkgevers gebruiken tijdens het sollicitatietraject regelmatig gezondheidsvragen staan opgenomen. Het stellen van gezondheidsvragen tijdens een sollicitatie druist echter in tegen de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Aanstellingskeuring

Het is de werkgever niet toegestaan tijdens de sollicitatie te vragen naar uw gezondheid of uw ziekteverzuim bij uw vorige werkgever. Vragen over uw gezondheid mogen alleen worden gesteld tijdens een aanstellingskeuring (medische keuring). Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt in het kader van een sollicitatieprocedure of in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding. Deze aanstellingskeuring is maar voor enkele functies toegestaan. Zo is een aanstellingskeuring alleen toegestaan wanneer aan de vervulling van de functie, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer of van derden, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en de werkgever de risico’s niet kan wegnemen door andere maatregelen te treffen. Als u voor de functie een medische keuring moet ondergaan, moet dit in de vacature staan.

Geschiktheidsvragen

De werkgever mag tijdens de sollicitatie wel vaststellen of u geschikt bent voor de functie, zonder u vragen te stellen over uw gezondheidstoestand. De werkgever kan dit doen door duidelijk te omschrijven uit welke taken de functie bestaat, en u vervolgens te vragen of u in staat bent deze taken uit te voeren. Zo zou de werkgever u kunnen aangeven dat u als receptioniste in ieder geval twee uur lang achter een bureau moet kunnen zitten en u daarna de vraag kunnen stellen of u in staat bent twee uur achter elkaar aan een bureau te werken zonder tussentijds op te staan. Een dergelijke vraagstelling is niet in strijd met de Wmk.

Geen antwoord geven

Krijgt u tijdens een sollicitatiegesprek een vraag over uw privéleven of uw gezondheid, dan bent u niet verplicht antwoord te geven op deze vragen. Op vragen over uw geschiktheid voor de functie dient u wel antwoord te geven.


Pascal Hulsegge
Mr. P. Hulsegge

Pascal Hulsegge is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen deze rechtsgebieden zijn: CAO-recht, medezeggenschap, individueel- en collectief ontslag en intellectueel eigendom. Pascal is sinds 2005 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: