Menu
JPR Advocaten

Mag een werkgever tijdens een sollicitatie vragen stellen over uw gezondheid?

Geschreven op 22 januari 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Mag een werkgever tijdens een sollicitatie vragen stellen over uw gezondheid?

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft onlangs een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren gemaakt. Uit deze inventarisatie blijkt dat in de formulieren die werkgevers gebruiken tijdens het sollicitatietraject regelmatig gezondheidsvragen staan opgenomen. Het stellen van gezondheidsvragen tijdens een sollicitatie druist echter in tegen de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Aanstellingskeuring

Het is de werkgever niet toegestaan tijdens de sollicitatie te vragen naar uw gezondheid of uw ziekteverzuim bij uw vorige werkgever. Vragen over uw gezondheid mogen alleen worden gesteld tijdens een aanstellingskeuring (medische keuring). Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt in het kader van een sollicitatieprocedure of in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding. Deze aanstellingskeuring is maar voor enkele functies toegestaan. Zo is een aanstellingskeuring alleen toegestaan wanneer aan de vervulling van de functie, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer of van derden, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en de werkgever de risico’s niet kan wegnemen door andere maatregelen te treffen. Als u voor de functie een medische keuring moet ondergaan, moet dit in de vacature staan.

Geschiktheidsvragen

De werkgever mag tijdens de sollicitatie wel vaststellen of u geschikt bent voor de functie, zonder u vragen te stellen over uw gezondheidstoestand. De werkgever kan dit doen door duidelijk te omschrijven uit welke taken de functie bestaat, en u vervolgens te vragen of u in staat bent deze taken uit te voeren. Zo zou de werkgever u kunnen aangeven dat u als receptioniste in ieder geval twee uur lang achter een bureau moet kunnen zitten en u daarna de vraag kunnen stellen of u in staat bent twee uur achter elkaar aan een bureau te werken zonder tussentijds op te staan. Een dergelijke vraagstelling is niet in strijd met de Wmk.

Geen antwoord geven

Krijgt u tijdens een sollicitatiegesprek een vraag over uw privéleven of uw gezondheid, dan bent u niet verplicht antwoord te geven op deze vragen. Op vragen over uw geschiktheid voor de functie dient u wel antwoord te geven.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: