Menu
JPR Advocaten

Let op bij de ondertekening van de jaarrekening!

Geschreven op 19 oktober 2016  •  Auteur: Sebastiaan Vos
Let op bij de ondertekening van de jaarrekening!

Als een besloten vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, die tevens allemaal bestuurders van de vennootschap zijn, is voorzichtigheid geboden bij de ondertekening door het bestuur van de door haar opgestelde jaarrekening. Sinds 1 oktober 2012 geldt namelijk de regel dat, indien alle bestuurders de jaarrekening hebben ondertekend, de jaarrekening daarmee tevens door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld. En dat de algemene vergadering decharge heeft verleend aan alle bestuurders voor het gevoerde beleid.

Ondertekenen betekent dechargeren

Wat nu, indien een van de bestuurders vindt dat een andere bestuurder geen decharge zou moeten krijgen in verband met een bepaalde uitgevoerde actie? Kan de bestuurder dan ondertekenen met het bijschrift maar ik verleen geen decharge? Het antwoord is nee. Ondertekenen betekent dechargeren. Wil een specifieke bestuurder dat niet, dan zal hij moeten weigeren om de jaarrekening te ondertekenen.

Aandeelhoudersbesluit

In dat geval vallen we terug op de normale regels en zal voor een decharge, na aparte agendering door de algemene vergadering van aandeelhouders, een apart aandeelhoudersbesluit moeten worden genomen. Mocht de niet ondertekenende bestuurder dan worden weggestemd, dan ligt voor hem de weg open om dat besluit te vernietigen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

De statuten kunnen bepalen dat deze nieuwe regel niet geldt. In veel statuten zal dat echter niet zijn opgenomen. Statutenwijziging valt dan te overwegen. Wilt u meer informatie hierover? Wij helpen u graag verder.


Sebastiaan Vos
Sebastiaan Vos

“Ik haal er voldoening uit complexe feiten terug te brengen tot de juridische kern en van daaruit te acteren. Daarnaast past het bij mij een mening te vormen en een standpunt in te nemen en daar ook wat mee te doen. Met deze eigenschappen heb ik ook overwogen rechter te worden. Als advocaat vind ik juist de contacten met ondernemers die vol trots en passie vertellen over hun bedrijf, het leukste aan mijn werk!

In mijn werk is geen dag en geen zaak hetzelfde. De afwisseling en juridische uitdagingen waarvoor je wordt gesteld, zijn verslavend voor mij. Ik hou van die uitdagingen.

Ik ervaar het als een voorrecht om mee te mogen denken met de beslissers in organisaties en een sparringpartner te mogen zijn voor ondernemers die daar behoefte aan hebben. Ik wil graag van waarde zijn en iets toevoegen voor hen. Dat maakt mijn werk zinvol. “

Over Sebastiaan

Sebastiaan is sinds 2000 advocaat. Sinds 2013 werkt hij voor JPR Advocaten en hij is partner. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht en houdt zich onder meer bezig met fusies en overnames, financiering en aansprakelijkheid. Hij kan snel acteren en nieuwe strategieën bepalen in veranderende en onverwachte situaties. Dat maakt hem een waardevolle gesprekspartner voor bestuurders en toezichthouders.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: