Menu
JPR Advocaten

Lenteakkoord: arbeidsrechtelijke gevolgen

Geschreven op 23 mei 2012  •  Auteur: Sjoerd van der Vegt
Lenteakkoord: arbeidsrechtelijke gevolgen

VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn afgelopen week een pakket aan maatregelen gekomen om het begrotingstekort voor 2013 terug te dringen. Hoewel het Lenteakkoord slechts in grove lijnen is uitgewerkt, is duidelijk dat het ingrijpend arbeidsrechtelijke gevolgen zal hebben.

Ontslagrecht
Indien de plannen daadwerkelijk worden ingevoerd verdwijnt de zogenoemde preventieve toets. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen zonder voorafgaande toetsing door UWV. Wel dient de werkgever de werknemer vooraf in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze te geven op het voorgenomen opzegging (de zogenoemde hoorplicht). Indien de werknemer zich niet kan verenigen met de opzegging, dan dient hij een gerechtelijke procedure starten. Oordeelt de kantonrechter dat de opzegging (kennelijk) onredelijk is, dan bestaat de mogelijkheid dat de kantonrechter de werkgever veroordeelt tot herstel van de dienstbetrekking of hem verplicht een vergoeding te betalen aan de werknemer.

Vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar als ontslagvergoeding met een maximum van een half jaarsalaris. Deze ontslagvergoeding wordt omgezet in een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werk-naar-werk trajecten. Ontslagvergoedingen van € 531.000,= of meer zullen worden belast tegen 75%.

De duur en de hoogte van de WW-uitkering blijft ongewijzigd. Wel betaalt de werkgever het eerste half jaar van de WW-uitkering. Het UWV keert de WW-uitkering uit en verhaalt de kosten op de werkgever.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in vanaf 2013 ieder jaar met een maand omhoog. Vanaf 2016 stijgt de AOW-leeftijd ieder jaar met twee maanden en in 2019 met drie maanden. Daarna wordt de AOW-leeftijd ieder jaar met vier maanden verhoogd, zodat in 2023 de AOW-leeftijd op 67 jaar ligt. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Woon-werkverkeer
De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt afgeschaft. De woon-werkkilometers met de auto van de zaak of lease auto’s worden eveneens belast. De vergoeding van zakelijk reizen blijft onbelast.

Tenslotte
De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het Lenteakkoord exact zal worden ingevuld en welke gevolgen dit zal hebben voor de praktijk.


Sjoerd van der Vegt
Sjoerd van der Vegt CPL

“De uitdaging, de complexiteit en de diversiteit die dit vak met zich meebrengen, spreken mij enorm aan. Standaardoplossingen bestaan niet, geen enkele zaak of klant is hetzelfde. Goede kennis van de klant en de onderneming zijn van essentieel...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: