Menu
JPR Advocaten

Is de duur van de partneralimentatie van deze tijd?

Geschreven op 3 juli 2012  •  Auteur: Marthe Ceelen
Is de duur van de partneralimentatie van deze tijd?

Tot 1 juli 1994 was het zo dat er na een huwelijk levenslang alimentatie voor de ex-echtgenoot voldaan moest worden. In de Wet Limitering Alimentatie is vastgesteld dat indien de alimentatie na 1 juli 1994 is vastgesteld er na een huwelijk maximaal twaalf jaar alimentatie voor de ex-echtgenoot voldaan dient te worden. De ex-echtgenoot kan drie maanden na het einde van deze alimentatie een verlengingsverzoek bij de rechtbank indienen, indien de beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd. Er worden zware eisen gesteld aan een dergelijk verzoek. Indien het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren, dient er, indien de alimentatie na 1 juli 1994 is vastgesteld, alimentatie voor de ex-echtgenoot voldaan te worden zo lang het huwelijk heeft geduurd.

Indien er kinderen uit een huwelijk worden geboren, is het nog steeds vaak de vrouw die stopt met werken of parttime gaat werken. Bij een echtscheiding heeft deze vrouw thans twaalf jaar recht op partneralimentatie. Statistisch gezien strandt nog steeds één op de drie huwelijken. De vrouw kan in een dergelijk geval aanspraak maken op partneralimentatie. Wanneer de man niet draagkrachtig genoeg is, zal de vrouw afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering indien zij geen inkomen genereert of een inkomen genereert dat gelegen is beneden de bijstandsnorm.

Sinds 1994 is er niets aan de duur van de partneralimentatie gewijzigd. Er gaan steeds meer stemmen op om tot een andere duur van partneralimentatie te komen na een echtscheiding. De PVV kwam eerder dit jaar met een voorstel om de partneralimentatie op een maximumtermijn van vijf jaar te stellen. Er zou alsdan maximaal vijf jaar alimentatie voor de ex-echtgenoot voldaan hoeven te worden. Dit voorstel ging de andere politieke partijen te ver. Thans is er door de VVD, PVDA en D66 een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatie te versoberen. In het wetsvoorstel worden gescheiden vrouwen gestimuleerd om aan het werk te gaan. Volgens het voorstel hoeft in veel gevallen straks nog maar vijf jaar partneralimentatie te worden betaald tegen twaalf jaar nu. Indien er sprake is van een huwelijk dat korter dan drie jaar heeft geduurd, zou er in het wetsvoorstel helemaal geen recht zijn op partneralimentatie. Indien er sprake is van een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd, dient er volgens het voorstel gedurende de helft van het aantal huwelijksjaren alimentatie voldaan te worden tot een maximum van tien jaar. Ook indien één van de partners beduidend meer voor de kinderen zorgt dan de ander, zou dit volgens het wetsvoorstel betekenen dat er langer partneralimentatie voldaan dient te worden. Er zou alsdan volgens het wetsvoorstel partneralimentatie voldaan dienen te worden totdat het jongste kind 12 jaar is geworden.

Het wetsvoorstel laat het betalen van kinderalimentatie ongemoeid. Kinderalimentatie dient er voldaan te worden totdat het kind 18 jaar is. Indien het kind studeert of werkt en onvoldoende inkomsten heeft, dient er kinderalimentatie voldaan te worden totdat het kind 21 jaar oud is. Dit zal, indien het wetsvoorstel wet wordt, niet veranderen.

Na de verkiezingen van september en het vormen van een kabinet zal duidelijk worden of er een Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel is en wat er gaat veranderen aan de duur van de partneralimentatie.


Marthe Ceelen
Marthe Ceelen

“Het familierecht raakt een klant persoonlijk en raakt iedereen vroeg of laat. Als familierecht-advocaat help ik de klant in een moeilijke periode in het vinden van de juiste weg in het juridische doolhof. Mijn klanten vertrouwen op mij en dat ik met mijn kennis en ervaring hun zaak ook met de juiste aanpak tot een goed einde breng. In het familierecht maak ik mijn klanten van dichtbij mee. Dat ik ze kan bijstaan wanneer zij werkelijk problemen hebben, ze kan ontzorgen, geeft mij na meer dan 25 jaar advocatuur, nog dagelijks veel voldoening. Ook de combinatie van mediation en naar de rechtbank gaan voor een zaak spreekt mij enorm aan.

Bij een echtscheiding van ondernemers zijn de financiële gevolgen complex. Wat gebeurt er met de onderneming? Wat zijn de consequenties voor het pensioen? Hoe wordt alimentatie vastgesteld?

De antwoorden op deze vragen vereisen specifieke juridische en financiële kennis en ik leid dit in goede banen. Naast familierecht ben ik ook werkzaam in het erfrecht. Het gaat dan om de afhandeling van een nalatenschap, wat je kunt doen als je bent onterfd, hoe je alle relevante informatie boven tafel krijgt en hoe je een nalatenschap verdeelt. Ook voor het erfrecht zijn klanten bij mij in goede handen.”

Over Marthe

Marthe is werkzaam als advocaat sinds 1993. Vanaf 2000 werkt ze bij JPR Advocaten, waar ze sinds 2005 tevens partner is. Haar specialisaties zijn alimentatie, echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, erfrecht en mediation. Marthe is een betrokken advocate voor haar klanten met een enorme inzet en zij streeft altijd naar het optimaal haalbare resultaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: