Menu
JPR Advocaten

Hyperlinken is toegestaan!

Geschreven op 17 februari 2014  •  Auteur:
Hyperlinken is toegestaan!

Op 13 februari 2014 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak over de vraag of het plaatsen van hyperlinks naar auteursrechtelijk beschermde werken inbreuk oplevert of niet.

De casus
In de aan het hof voorgelegde casus ging het om het volgende. Retriever Sverige exploiteert een website die haar bezoekers lijsten van aanklikbare internetlinks naar op andere websites gepubliceerde artikelen verstrekt. Deze artikelen waren vrij toegankelijk op de websites van de betreffende kranten. Wanneer een bezoeker op een van de links klikt, wordt de website van de betreffende krant geopend en wordt het betreffende artikel rechtstreeks getoond.

De vraag was of dit een auteursrechtelijk relevante mededeling aan het publiek is, waarvoor toestemming van de auteursrechthebbende is vereist.

De beoordeling
Het hof heeft allereerst geoordeeld dat het handelen van Retriever Sverige een mededeling vormt aan het publiek, omdat het werk op een zodanige wijze voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, dat het voor dit publiek toegankelijk is.

Het is echter vaste rechtspraak dat zo’n mededeling slechts toestemming van de auteursrechthebbende behoeft, indien die mededeling is gericht tot een nieuw publiek. Daarmee wordt bedoeld: een publiek dat door de auteursrechthebbenden niet in aanmerking werd genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling aan het publiek.

Van belang was dat de doelgroep van de kranten bestaat uit alle potentiële bezoekers van de websites van die kranten en dat door de kranten geen enkele toegang-beperkende maatregel werd gehanteerd ten aanzien van die artikelen. De inhoud van de websites was dus vrij voor alle internetgebruikers. Onder deze omstandigheden was het hof van oordeel dat er geen sprake was van een nieuw publiek dat werd bereikt via de mededelingen van Retriever Sverige.

Uit deze uitspraak kan dus worden geconcludeerd dat het plaatsen van hyperlinks op een website geen auteursrechtinbreuk oplevert, mits er wordt verwezen naar werken die al vrij beschikbaar zijn.

Embedded links ook toegestaan?
Het hof merkt in deze uitspraak overigens nog op dat het niet van belang is of, als internetgebruikers op de link klikken en het werk verschijnt, de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl het in werkelijkheid afkomstig is van een andere website.

Naar aanleiding van deze opmerking is er inmiddels een discussie losgebarsten of het hof hiermee heeft bedoeld te zeggen dat embedded links ook zijn toegestaan. Bij een embedded link (waarbij het werk als het ware wordt ‘geïntegreerd’ in de website zelf) wordt immers ook de indruk gewekt dat het werk wordt getoond op de website waar de link zich bevindt.

Ik betwijfel of het hof dit zo heeft bedoeld, omdat zij hier ook spreekt over het klikken op de link voordat het werk verschijnt. Daar is bij embedded links geen sprake van. Het hof zal zich op korte termijn uitlaten over deze vraag in een andere zaak. Wij houden u uiteraard op de hoogte!Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: