Menu
JPR Advocaten

Heeft u concurrenten die ongeoorloofd profiteren van uw merk?

Geschreven op 30 januari 2018  •  Auteur: Paul Schepel
Heeft u concurrenten die ongeoorloofd profiteren van uw merk?

Navullen van gastanks komt vaak voor. Het navullen van een gastank met een merk door een concurrent mag echter niet. Dat heeft de Benelux Gerechtshof in 1993 beslist in de zaak Shell/Walhout. Een gasleverancier heeft met een beroep op rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie geprobeerd deze rechtspraak om te buigen. Tevergeefs.

De Hoge Raad heeft op 5 januari 2018 beslist dat deze regel nog steeds geldt. Rechtbank en hof hadden in gelijke zin beslist. In de zaak Shell/Walhout ging het om draagbare gasflessen; in deze zaak ging het om een vaste gastank. Deze werd door Primagaz verhuurd aan haar afnemer. De tank was voorzien van het merk Primagaz.

De afnemer liet de tank door een ander navullen. Ook dit viel volgens de Hoge Raad onder gebruik van het merk Primagaz waar de merkhouder zich tegen mag verzetten. Derden denken immers dat het gas in de tank afkomstig is van Primagaz en aan die herkomstfunctie zou te veel afbreuk worden gedaan als anderen een dergelijke tank mogen navullen.


Paul Schepel
Mr. P.F. Schepel

Paul Schepel is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Ondernemingsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: insolventierecht, mededingingsrecht, beslag- en executierecht, zekerheden en ondernemingsrecht. Paul is sinds 1986 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: