Menu
JPR Advocaten

Grote veranderingen in termijn voor partneralimentatie

Geschreven op 3 juni 2019  •  Auteur: Marthe Ceelen
Grote veranderingen in termijn voor partneralimentatie

Op dit moment bestaat er na een echtscheiding gedurende 12 jaar recht op partneralimentatie als het huwelijk 5 jaar of langer heeft geduurd of er kinderen uit het huwelijk zijn geboren. Al geruime tijd gingen er veel stemmen op die deze termijn niet meer van deze tijd vonden. In 2015 werd er al een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Hier was veel kritiek op en er kwam een aangepast voorstel. Met dit aangepaste voorstel, waarin de termijn aanmerkelijk wordt bekort, is de Eerste Kamer onlangs akkoord gegaan. Het is de verwachting dat deze wet per 1 januari 2020 in werking gaat treden.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bepaalt dat er gedurende de helft van de duur van het huwelijk partneralimentatie betaald moet worden met een maximum van 5 jaar. Indien er dus sprake is van een huwelijk dat 4 jaar heeft geduurd, moet er na een scheiding gedurende 2 jaar partneralimentatie betaald worden. Indien het huwelijk 14 jaar heeft geduurd, moet er gedurende 5 jaar partneralimentatie worden betaald. Hierop kent de wet 3 uitzonderingen.

3 uitzonderingen

  1. Indien men langer dan 15 jaar is gehuwd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, moet er partneralimentatie worden betaald tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Dus bij deze uitzondering moet er gedurende maximaal 10 jaar partneralimentatie worden betaald.
  2. Indien er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, moet er partneralimentatie betaald worden totdat het jongste kind 12 jaar is. Dus bij deze uitzondering moet er gedurende maximaal 12 jaar partneralimentatie betaald worden.
  3. Alimentatiegerechtigden die 50 jaar of ouder zijn op het moment van echtscheiding en minimaal 15 jaar zijn gehuwd, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering geldt echter slechts gedurende 7 jaar na inwerkingtreding van de wet.

Hardheidsclausule

In het wetsvoorstel is een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Indien de beëindiging van de partneralimentatie als gevolg van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan deze de rechter verzoeken een nadere termijn vast te stellen. Deze clausule is opgesteld met in gedachten alimentatiegerechtigden die ziek zijn geworden en daardoor niet in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien. Het is aan de rechter overgelaten om te beoordelen of er sprake is van een schrijnend geval.

Ingangsdatum en oude gevallen

De nieuwe wet zal naar verwachting ingaan per 1 januari 2020 en gelden voor de gevallen waarin er na deze datum een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. Voor de echtscheidingen waarbij al partneralimentatie is bepaald en bij de echtscheidingen waarbij het verzoek tot echtscheiding voor 1 januari 2020 is ingediend, maar nog partneralimentatie bepaald moet worden, blijft de huidige termijn gelden. Het nieuwe wetsvoorstel brengt geen wijziging in de grondslag voor het recht op partneralimentatie en de wijze waarop de partneralimentatie wordt berekend.

Indien u nog vragen heeft over het wetsvoorstel of een andere vraag heeft op het gebied van het familierecht of erfrecht kunt u hierover contact met mij opnemen.


Marthe Ceelen
Marthe Ceelen

“Het familierecht raakt een klant persoonlijk en raakt iedereen vroeg of laat. Als familierecht-advocaat help ik de klant in een moeilijke periode in het vinden van de juiste weg in het juridische doolhof. Mijn klanten vertrouwen op mij en dat ik met mijn kennis en ervaring hun zaak ook met de juiste aanpak tot een goed einde breng. In het familierecht maak ik mijn klanten van dichtbij mee. Dat ik ze kan bijstaan wanneer zij werkelijk problemen hebben, ze kan ontzorgen, geeft mij na meer dan 25 jaar advocatuur, nog dagelijks veel voldoening. Ook de combinatie van mediation en naar de rechtbank gaan voor een zaak spreekt mij enorm aan.

Bij een echtscheiding van ondernemers zijn de financiële gevolgen complex. Wat gebeurt er met de onderneming? Wat zijn de consequenties voor het pensioen? Hoe wordt alimentatie vastgesteld?

De antwoorden op deze vragen vereisen specifieke juridische en financiële kennis en ik leid dit in goede banen. Naast familierecht ben ik ook werkzaam in het erfrecht. Het gaat dan om de afhandeling van een nalatenschap, wat je kunt doen als je bent onterfd, hoe je alle relevante informatie boven tafel krijgt en hoe je een nalatenschap verdeelt. Ook voor het erfrecht zijn klanten bij mij in goede handen.”

Over Marthe

Marthe is werkzaam als advocaat sinds 1993. Vanaf 2000 werkt ze bij JPR Advocaten, waar ze sinds 2005 tevens partner is. Haar specialisaties zijn alimentatie, echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, erfrecht en mediation. Marthe is een betrokken advocate voor haar klanten met een enorme inzet en zij streeft altijd naar het optimaal haalbare resultaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: