Menu
JPR Advocaten

Grenzen aan zorgplicht tussenpersoon

Geschreven op 27 september 2016  •  Auteur: Manon Pluymen
Grenzen aan zorgplicht tussenpersoon

De assurantietussenpersoon kan geen rekening houden met omstandigheden die hem niet bekend zijn. Dat klinkt logisch. Toch vormt de vraag wat de tussenpersoon weet, of behoort te weten over zijn klant, regelmatig onderwerp van een juridische strijd. Wat moet de tussenpersoon vragen en wat dient de klant hem spontaan te vertellen? Die vraag staat centraal in een interessant vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2016.

Kader

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die kan worden verwacht van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot. De reikwijdte van de zorgplicht van de tussenpersoon wordt bepaald door de concrete omstandigheden van het geval en de inhoud van de opdracht. 

Casus

Een groothandel in bloemen en planten ontvangt in 2015 een levering rotte lelies van een leverancier uit China. De schade aan de lelies is veroorzaakt tijdens het transport. Er is geen transportverzekering afgesloten. De groothandel stelt zijn assurantietussenpersoon aansprakelijk voor de schade. Door geen transportverzekering af te sluiten, had de tussenpersoon volgens de klant niet voldaan aan diens opdracht te zorgen voor ‘alle verzekeringen die nodig zijn voor veilig ondernemen’. Volgens de klant wist de tussenpersoon dat hij zaken deed met China, althans behoorde hij dat te weten. 

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat er niet van kan worden uitgegaan dat de klant de tussenpersoon heeft gemeld dat hij zijn lelies uit China haalde. Dan rest de vraag of de tussenpersoon kan worden verweten dat hij dit niet wist. Die vraag beantwoordt de rechter ontkennend. De tussenpersoon had de klant periodiek bezocht en daarbij steeds gevraagd naar wijzigingen in de onderneming die relevant konden zijn voor het verzekeringspakket. Daarop had de klant niets gezegd over het doen van zaken met China. Hij had de tussenpersoon ook niet gemeld dat zijn omzet fors was gestegen. Naar het oordeel van de rechtbank ontslaat de zorgplicht van de tussenpersoon de klant niet van het, in antwoord op algemene vragen, spontaan mededelen van relevante ontwikkelingen. Nu de klant de zelfstandige mededelingsplicht heeft geschonden, kan er van een schending van de zorgplicht geen sprake zijn, aldus de rechtbank.

Vindplaats vonnis

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:5042


Manon Pluymen
Manon Pluymen

“Als advocaat onderzoek ik graag de creatieve oplossingen voor een probleem. In een procedure houd ik ervan feiten zodanig te presenteren dat de uitspraak eigenlijk al voor de hand ligt. Recht is voortdurend in ontwikkeling, er speelt veel en er zijn vaak grote belangen. Ik schrijf veel over mijn vakgebied en geef voordrachten aan organisaties.

Als commissaris van een verzekeringsmaatschappij krijg ik een interessante kijk in de keuken van de verzekeraar. Ik zie hoe verzekeraars met de Europese wetgeving omgaan, die veel van hen eist. Tevens hoor ik de ervaring van verzekeraars met vraagstukken die ik in mijn praktijk ook tegenkom.”

Over Manon

Manon is sinds 2008 advocaat bij JPR Advocaten in Deventer. Zij is werkzaam in het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Manon is gespecialiseerd in de uitleg van verzekeringsovereenkomsten, met name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook behandelt zij veel zaken op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsrecht en complexe schades. De diversiteit aan zaken geeft haar veel energie. Ze werkt uiterst nauwkeurig en gaat doelgericht te werk.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: