Menu
JPR Advocaten

Geldigheid forumkeuzebeding

Geschreven op 5 maart 2014  •  Auteur:
Geldigheid forumkeuzebeding

Contracteren buiten onze landgrenzen

Recentelijk heeft de rechtbank Rotterdam op 18 december 2013 zich uitgesproken over de geldigheid van een forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Dit is een beding op grond waarvan partijen afspreken dat een eventueel geschil bij uitsluiting zal worden berecht door de rechter in de woonplaats van een van de partijen.

In de kern ging het om de vraag of een forumkeuzebeding, dat was opgenomen in de algemene voorwaarden van een Nederlandse partij, geldig was in een overeenkomst die was gesloten met een buitenlandse, Belgische partij.

Vanwege het ‘internationale karakter’ bepaalt de EEX-VO (Europese Executieverordening) dat over dergelijke forumkeuzebedingen wilsovereenstemming tussen partijen moet bestaan die schriftelijk, duidelijk en nauwkeurig tot uiting komt.

De rechtbank heeft bepaald dat de geldigheid van een forumkeuzebeding autonoom moet worden beoordeeld, dus los van de (hoofd)overeenkomst en de algemene voorwaarden. Het is de rechtbank uiteindelijk niet voldoende gebleken dat eiser zijn forumkeuzebeding voldoende kenbaar heeft gemaakt aan gedaagde. De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard; eiser zal zich tot de Belgische rechter moeten wenden.

De essentie van dit artikel is: indien u buiten onze landgrenzen contracteert, doet u er op grond van de EEX-VO verstandig aan om naast het opnemen van een forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden ook een forumkeuzebeding op te nemen in de offerte dan wel in de te sluiten overeenkomst. Op deze manier kan worden voorkomen dat u (onverwacht) het geschil door de rechter van uw buitenlandse wederpartij moet laten beslechten.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: