Menu
JPR Advocaten

Geen auteursrechtinbreuk door hyperlink?

Geschreven op 27 maart 2012  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Geen auteursrechtinbreuk door hyperlink?

Op 2 november 2011 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat het plaatsen van een hyperlink naar inbreukmakende content geen auteursrechtinbreuk vormt.

Het hyperlinken naar content zoals bijvoorbeeld You Tubefilmpjes, geluidsfragmenten, artikelen, foto’s of andere bestanden levert geen nieuwe openbaarmaking op, zo oordeelde de rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag. Het plaatsen van een hyperlink, de URL waar de oorspronkelijke content is geplaatst, moet gezien worden als een adresverwijzing, aldus de rechtbank. Bij het aanklikken van zo’n link wordt de content, zoals het artikel of de foto, getoond op de website waar deze oorspronkelijk is openbaar gemaakt en het artikel of de foto gaat dan ook geen deel uitmaken van de website waar de hyperlink is geplaatst.

Het plaatsen van andersoortige links, de zogenaamde embedded of inline links, moeten over het algemeen wel als nieuwe openbaarmakingen in de zin van de auteurswet worden beschouwd. De artikelen of foto’s die op die manier via de zogenaamde embedded of inline links worden getoond, maken dan wel onderdeel uit van, althans worden getoond als onderdeel van, de website waar de links op staan. Een bezoeker ziet dan niet dat het artikel of de foto van een andere website afkomstig zou zijn. Er is in dat geval sprake van een nieuwe openbaarmaking van het werk in de zin van de auteurswet. Dit vormt, indien dit zonder toestemming van de rechthebbende is gebeurd, dus wel een inbreuk op het auteursrecht.

Ondanks het feit dat er in beginsel dus geen sprake is van een auteursrechtinbreuk bij het plaatsen van een hyperlink, kan dit onder omstandigheden wel leiden tot onrechtmatig handelen ex artikel 6:162 BW. Hierbij kan men denken aan de situatie dat men via de hyperlink structureel doelbewust verwijst naar content, die zonder toestemming van de rechthebbende en aldus niet rechtmatig openbaar is gemaakt. In een dergelijk geval kan de rechthebbende een procedure aanhangig maken om zo te trachten dat de hyperlinks verwijderd worden en degene die de hyperlinks geplaatst heeft (of daarvoor de gelegenheid heeft geboden), wordt veroordeeld tot het betalen van een vergoeding.

Inmiddels is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag. Op 19 maart jl. heeft het voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. Het is de vraag of na het voorlopig getuigenverhoor het hoger beroep doorgang zal vinden. Mocht het hoger beroep doorgang vinden, dan berichten wij uiteraard zodra het Hof arrest heeft gewezen.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: