Menu
JPR Advocaten

Esmaieli vs. Sanoma. Het verhaal van een klant

Geschreven op 27 februari 2017  •  Auteur: Dmitry Grobokopatel
Esmaieli vs. Sanoma. Het verhaal van een klant

Foto: Kaweian Esmaieli / figurant: Mehri Zamanbin


In de zomer van 2016 heeft de heer Esmaieli zich bij JPR Advocaten gemeld. Hij studeert nog, maar heeft een hobby waar hij zijn vak van wil maken: de fotografie. Een glimp van zijn collectie is te raadplegen op www.kaweian.com.

Foto’s

De heer Esmaieli heeft in december 2015 een aantal foto’s van een DJ genomen. De DJ zou worden geïnterviewd door het tijdschrift Fashionista, een onderdeel van Sanoma. Voor dit interview vroeg de DJ (via Facebook) aan de heer Esmaieli of hij gebruik mocht maken van twee foto’s die de heer Esmaieli van de DJ heeft gemaakt, zodat deze foto’s in Fashionista konden worden geplaatst. De heer Esmaieli heeft hiervoor toestemming gegeven, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zijn naam wordt vermeld. 

Foto’s worden zonder naamsvermelding gepubliceerd

De foto’s van de heer Esmaieli werden gebruikt, zonder dat zijn naam was vermeld.

De heer Esmaieli heeft vervolgens meerdere keren contact opgenomen met de redactie van Fashionista om uitleg en compensatie te verzoeken. De redactie van Fashionista gaf telkens aan op het verzoek nog terug te zullen komen. Dit gebeurde niet.

JPR Advocaten wordt ingeschakeld

De heer Esmaieli had het gevoel dat Fashionista hem niet serieus nam en besloot om JPR Advocaten op deze kwestie te zetten. JPR heeft Sanoma direct gesommeerd om de schade van de heer Esmaieli te vergoeden. De heer Esmaieli liep en loopt immers potentiële klanten mis doordat zijn foto’s zonder naamsvermelding worden gepubliceerd.

Sanoma nam de stelling in dat zij te goeder trouw had gehandeld en zich niet bewust was van haar inbreukmakend handelen. Sanoma stelde dat zij erop mocht vertrouwen dat de DJ foto’s had verstrekt waartegen de auteursrechthebbende geen bezwaar zou hebben. Hierdoor zou Sanoma niet gehouden zijn tot schadevergoeding, aldus Sanoma. Sanoma gaf aan dat de heer Esmaieli zijn compensatie bij de DJ moest gaan halen.

Naar het oordeel van JPR gaat deze stelling mank, aangezien op Sanoma de plicht rust om te achterhalen of de rechthebbende, in dit geval de heer Esmaieli, toestemming heeft gegeven voor de publicaties van de foto’s van de DJ. Sanoma was uiteindelijk bereid de heer Esmaieli te compenseren.

Discussie over de omvang van de schadevergoeding

De volgende vraag die beantwoord diende te worden was de hoogte van de schadevergoeding. Zoals in een eerder artikel is besproken, denken de rechters in Nederland verschillend over de omvang van de schadevergoeding, in het geval een foto van een fotograaf zonder zijn toestemming wordt gepubliceerd.

De discussie over de omvang van de schadevergoeding heeft maandenlang geduurd. Sanoma heeft meerdere bedragen voorgesteld, maar met deze bedragen werden de juridische kosten van de heer Esmaieli niet gedekt. Toen het erop begon te lijken dat een procedure onvermijdelijk was, heeft Sanoma uiteindelijk de heer Esmaieli gecompenseerd voor zijn juridische kosten en voor het gebruik van zijn foto’s. Het had een aantal maanden geduurd, maar de heer Esmaieli is uiteindelijk beloond voor zijn werk. JPR kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met de heer Esmaieli en bedankt hem voor zijn vertrouwen in ons.

De omvang van de schadevergoeding van de fotograaf is nog steeds een onderwerp van discussie

Wat de omvang van de schadevergoeding van een fotograaf is in het geval zijn foto’s zonder zijn toestemming worden gebruikt, is nog steeds een onderwerp van discussie. Nog steeds oordeelt de ene rechter dat de fotograaf in dat geval recht heeft op zijn gebruikelijke licentievergoeding (zie bijvoorbeeld de recente rechtszaak over een foto van Waylon), terwijl een andere rechter van mening kan zijn dat deze licentievergoeding verdrievoudigd moet worden. De hogere rechters zullen hier een beslissend oordeel over moeten nemen.

In het geval u in een geschil terechtkomt over het gebruik van een afbeelding, kan JPR Advocaten u voorzien van optimale rechtsbescherming. Daarnaast kan JPR Advocaten met u preventieve maatregelen treffen om uw positie in een eventueel toekomstig geschil te versterken, zoals het waterdicht maken van uw algemene voorwaarden. Ook in anderen geschillen die gaan over ongeoorloofde kopieën of namaakproducten, kan JPR u optimale rechtsbescherming bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze advocaten. 


Dmitry Grobokopatel
Mr. D.A. Grobokopatel

Dmitry Grobokopatel is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en is werkzaam in het Ondernemingsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: Intellectueel Eigendom en ICT, Vennootschapsrecht, Contracten- en procesrecht, Fusies en Overnames, Ongeoorloofde concurrentie en Onrechtmatige publicaties.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: