Menu
JPR Advocaten

Embedden wordt niet langer gezien als een inbreuk!

Geschreven op 29 december 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Embedden wordt niet langer gezien als een inbreuk!

(Dit artikel is gepubliceerd in Achterhoek Magazine, december 2014)

Wat is embedden?
Embedden betreft het opnemen van een link in een kader op je eigen website (vorm van hyperlinken). Na het klikken op de link opent er geen nieuw scherm waarop de originele bron in zijn geheel getoond wordt, maar blijft de gebruiker op jouw website.

Embedden mag
Op 21 oktober 2014 heeft het Europese Hof van Justitie (Bestwater) - in lijn met haar eerdere uitspraak in het Svensson-arrest - geoordeeld dat het embedden van een filmpje geen auteursrechtelijk relevante handeling is en geen auteursrechtinbreuk betreft.

Mag je nu ook onrechtmatige content embedden?
Het Europese Hof van Justitie heeft zich met betrekking tot het embedden van onrechtmatige content niet expliciet uitgelaten. Hoewel het Europese Hof van Justitie wist dat het filmpje zonder toestemming van Bestwater online was geplaatst, heeft het Europese Hof van Justitie in casu geoordeeld dat er geen sprake was van een auteursrechtinbreuk.

Hierbij heeft het Europese Hof van Justitie nagelaten zich expliciet uit te laten over de vraag of je iedere content rechtmatig dan wel onrechtmatig geplaatst, mag embedden.

Conclusie
Het oordeel van het Europese Hof van Justitie in Bestwater maakt duidelijk dat het embedden van door de auteursrechthebbende online geplaatst materiaal geen auteursrechtinbreuk oplevert. De vraag of ook het embedden van illegale content is toegestaan lijkt echter op grond van Bestwater niet met zekerheid te kunnen worden beantwoord. Geadviseerd wordt dan ook vooralsnog enkel rechtmatige content te embedden.

In de Sanoma / Geen Stijl-zaak over de uitgelekte blootfoto’s van Britt Dekker is het embedden van onrechtmatige content aan de orde. De Hoge Raad zal hier naar verwachting begin volgend jaar een uitspraak over doen. Hopelijk is dan duidelijk of je ook onrechtmatige content mag embedden.

Kijk hier voor de pdf-versie van het artikel.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: