Menu
JPR Advocaten

Embedden wordt niet langer gezien als een inbreuk!

Geschreven op 29 december 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Embedden wordt niet langer gezien als een inbreuk!

(Dit artikel is gepubliceerd in Achterhoek Magazine, december 2014)

Wat is embedden?
Embedden betreft het opnemen van een link in een kader op je eigen website (vorm van hyperlinken). Na het klikken op de link opent er geen nieuw scherm waarop de originele bron in zijn geheel getoond wordt, maar blijft de gebruiker op jouw website.

Embedden mag
Op 21 oktober 2014 heeft het Europese Hof van Justitie (Bestwater) - in lijn met haar eerdere uitspraak in het Svensson-arrest - geoordeeld dat het embedden van een filmpje geen auteursrechtelijk relevante handeling is en geen auteursrechtinbreuk betreft.

Mag je nu ook onrechtmatige content embedden?
Het Europese Hof van Justitie heeft zich met betrekking tot het embedden van onrechtmatige content niet expliciet uitgelaten. Hoewel het Europese Hof van Justitie wist dat het filmpje zonder toestemming van Bestwater online was geplaatst, heeft het Europese Hof van Justitie in casu geoordeeld dat er geen sprake was van een auteursrechtinbreuk.

Hierbij heeft het Europese Hof van Justitie nagelaten zich expliciet uit te laten over de vraag of je iedere content rechtmatig dan wel onrechtmatig geplaatst, mag embedden.

Conclusie
Het oordeel van het Europese Hof van Justitie in Bestwater maakt duidelijk dat het embedden van door de auteursrechthebbende online geplaatst materiaal geen auteursrechtinbreuk oplevert. De vraag of ook het embedden van illegale content is toegestaan lijkt echter op grond van Bestwater niet met zekerheid te kunnen worden beantwoord. Geadviseerd wordt dan ook vooralsnog enkel rechtmatige content te embedden.

In de Sanoma / Geen Stijl-zaak over de uitgelekte blootfoto’s van Britt Dekker is het embedden van onrechtmatige content aan de orde. De Hoge Raad zal hier naar verwachting begin volgend jaar een uitspraak over doen. Hopelijk is dan duidelijk of je ook onrechtmatige content mag embedden.

Kijk hier voor de pdf-versie van het artikel.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: