Menu
JPR Advocaten

Biedt de pre-pack uitkomst?

Geschreven op 27 juni 2013  •  Auteur:
Biedt de pre-pack uitkomst?

(Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Achterhoek Magazine van mei/juni 2013).

In de huidige economische tijden staan ondernemingen meer en meer onder druk. Voor een aantal wordt de druk zelfs zo groot dat de gedachte aan een surseance van betaling of faillissement door het hoofd gaat, sterker nog, in een aantal gevallen onafwendbaar is. Dit betekent voor de gezamenlijke crediteuren een aanzienlijk verlies voor de onderneming ofwel kapitaalvernietiging. Kapitaalvernietiging doordat essentiële leveranciers zich terugtrekken, noodzakelijke faciliteiten worden beëindigd of niet gecontinueerd, de betere werknemers zoeken een andere baan en vaste klanten zoeken nieuwe leveranciers. Als daar nog bij komt dat de onderneming enige tijd stil ligt ten gevolge van een faillissement, dan nemen de verliezen nog meer toe.

Hoe kunnen we proberen deze verliezen te verminderen?
Te denken valt dan aan de pre-pack. Een onderneming die een faillissement niet kan voorkomen richt haar organisatie zo in dat een verkoop van het actief wordt voorbereid met behulp van een toekomstige curator en rechter-commissaris. De toekomstige curator en de rechter-commissaris kunnen de ondernemer met adviezen en suggesties terzijde staan, maar ook verliezen zij de belangen van de schuldeisers niet uit het oog. Als de voorbereiding zover gevorderd is, wordt het faillissement uitgesproken en de tot dat moment toekomstige curator wordt door dezelfde rechtbank tot curator benoemd, evenals de rechter-commissaris. De curator moet het faillissement gaan afwikkelen en rekening en verantwoording van zijn werkzaamheden afleggen jegens de gezamenlijke crediteuren. Het resultaat is dat het actief tegen gunstiger voorwaarden verkocht kan worden, kapitaalverlies wordt hiermee ondervangen en werkgelegenheid behouden. Kortom, een win-win situatie voor alle betrokkenen bij de onderneming die in zwaar weer verkeert. Een aantal rechtbanken in Nederland zijn bereid en maken reeds gebruik van de (informele) pre-pack, waarbij zoals gezegd al in een voorstadium de rechtbank op informele basis verzocht wordt aan te geven wie later bij een eventueel faillissement tot curator en rechter-commissaris wordt aangesteld. Een dergelijk verzoek aan de rechtbank is geen gewoonte omdat de faillissementswet hiervoor tot op heden nog geen basis biedt. In de praktijk wordt er echter al wel mee gewerkt. Het voordeel is dat er meer tijd beschikbaar is om een doorstart te realiseren en kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor kan de pre-pack uitkomst bieden.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: