Menu
JPR Advocaten

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege verstrekking risicovolle lening

Geschreven op 15 december 2015  •  Auteur: Sebastiaan Vos
Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege verstrekking risicovolle lening

Een bestuurder kan niet alleen aansprakelijk zijn op het moment dat hij namens de rechtspersoon, waarvan hij bestuurder is, een verplichting aangaat op het moment dat hij weet, althans behoort te weten, dat de rechtspersoon die verplichting niet kan nakomen en ook geen verhaal biedt voor de daardoor ontstane schade. Er bestaan ook andere situaties waarin een bestuurder niet handelt zoals van een redelijk handelend bestuurder onder die omstandigheden mag worden verwacht en welke tot aansprakelijkheid leiden.

Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden onlangs dat enkel het verstrekken van een omvangrijke lening door een vennootschap al kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert. De omstandigheden van het geval zijn daarbij uiteraard van groot belang. In dit geval achtte het Hof het verstrekken van de lening niet geoorloofd, omdat de verstrekkende vennootschap reeds met aanzienlijke achterstallige belastingschulden kampte, geen bank bereid bleek om een lening aan de schuldenaar te verstrekken (hetgeen de lening op zichzelf al een kennelijk risicovol karakter gaf) en de lening bovendien om een aanmerkelijk bedrag ging, zonder dat daarbij enige vorm van zekerheid tot terugbetaling van dat bedrag was bedongen. De bestuurder had dit alles moeten begrijpen en het Hof is van oordeel dat geen redelijk denkend bestuurder onder die omstandigheden een dergelijke lening zou hebben verstrekt.

Toen de geldverstrekkende rechtspersoon failleerde, was de Ontvanger er als de kippen bij om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor meer dan € 300.000,-- aan onbetaald gelaten loonheffing, stellende dat die loonheffing, althans een deel daarvan, wel betaald had kunnen worden, als de lening niet zou zijn verstrekt. Het Hof was het daar dus mee eens.

Een bestuurder die twijfelt of een bepaalde beslissing nog wel juridisch verantwoord is, doet er verstandig aan advies in te winnen. Dergelijke zeperds kunnen dan worden voorkomen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mr Sebastiaan Vos.


Sebastiaan Vos
Sebastiaan Vos

“Ik haal er voldoening uit complexe feiten terug te brengen tot de juridische kern en van daaruit te acteren. Daarnaast past het bij mij een mening te vormen en een standpunt in te nemen en daar ook wat mee te doen. Met deze eigenschappen heb ik ook overwogen rechter te worden. Als advocaat vind ik juist de contacten met ondernemers die vol trots en passie vertellen over hun bedrijf, het leukste aan mijn werk!

In mijn werk is geen dag en geen zaak hetzelfde. De afwisseling en juridische uitdagingen waarvoor je wordt gesteld, zijn verslavend voor mij. Ik hou van die uitdagingen.

Ik ervaar het als een voorrecht om mee te mogen denken met de beslissers in organisaties en een sparringpartner te mogen zijn voor ondernemers die daar behoefte aan hebben. Ik wil graag van waarde zijn en iets toevoegen voor hen. Dat maakt mijn werk zinvol. “

Over Sebastiaan

Sebastiaan is sinds 2000 advocaat. Sinds 2013 werkt hij voor JPR Advocaten en hij is partner. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht en houdt zich onder meer bezig met fusies en overnames, financiering en aansprakelijkheid. Hij kan snel acteren en nieuwe strategieën bepalen in veranderende en onverwachte situaties. Dat maakt hem een waardevolle gesprekspartner voor bestuurders en toezichthouders.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: