Menu
JPR Advocaten

Bespreking wetsvoorstel tot verruiming premierestitutie bij verzwijging

Geschreven op 17 augustus 2017  •  Auteur: Pieter Leerink
Bespreking wetsvoorstel tot verruiming premierestitutie bij verzwijging

In AV&S bespreek ik het recent ter consultatie ingediende “wetsvoorstel tot verruiming recht op premierestitutie verzekeringnemer wanneer hij zijn mededelingsplicht te goeder trouw heeft geschonden.”

Het wetsvoorstel corrigeert een onbedoelde consequentie van de in 2006 ingevoerde nieuwe verzwijgingsregeling.

Het gaat om de situatie dat de verzekeringnemer te goeder trouw zijn precontractuele mededelingsplicht schendt én de verzekeraar niet uitkeert, omdat hij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering in het geheel niet zou hebben gesloten (art. 7:930 lid 4 BW). In dat geval zal de verzekeraar de premie moeten terugbetalen als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Dat was ook het geval vóór 2006 en lijkt ook redelijk. Dit geldt natuurlijk niet bij fraude (opzettelijke misleiding).

Wel bepleit ik dat de verzekeraar een redelijk bedrag aan kosten zou moeten kunnen inhouden.

Zie hier het artikel in pdf.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: