Menu
JPR Advocaten

Bespreking wetsvoorstel tot verruiming premierestitutie bij verzwijging

Geschreven op 17 augustus 2017  •  Auteur: Pieter Leerink
Bespreking wetsvoorstel tot verruiming premierestitutie bij verzwijging

In AV&S bespreek ik het recent ter consultatie ingediende “wetsvoorstel tot verruiming recht op premierestitutie verzekeringnemer wanneer hij zijn mededelingsplicht te goeder trouw heeft geschonden.”

Het wetsvoorstel corrigeert een onbedoelde consequentie van de in 2006 ingevoerde nieuwe verzwijgingsregeling.

Het gaat om de situatie dat de verzekeringnemer te goeder trouw zijn precontractuele mededelingsplicht schendt én de verzekeraar niet uitkeert, omdat hij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering in het geheel niet zou hebben gesloten (art. 7:930 lid 4 BW). In dat geval zal de verzekeraar de premie moeten terugbetalen als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Dat was ook het geval vóór 2006 en lijkt ook redelijk. Dit geldt natuurlijk niet bij fraude (opzettelijke misleiding).

Wel bepleit ik dat de verzekeraar een redelijk bedrag aan kosten zou moeten kunnen inhouden.

Zie hier het artikel in pdf.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: