Menu
JPR Advocaten

Bescherm je naam goed

Geschreven op 19 december 2013  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Bescherm je naam goed

(Dit artikel is gepubliceerd in Het Ondernemersbelang Stedendriehoek, nr. 5 2013).

In de waan van de dag vergeten bedrijven regelmatig de naam, die zij wensen te gebruiken te controleren en vast te leggen. Dit kan ongewenste gevolgen hebben. JPR Advocaten helpt bij vragen en begeleidt procedures over merk- en domeinnamen.

Een naam voor je bedrijf of merk is niet zomaar bedacht. En heb je een naam gekozen, dan wil je niet dat je concurrent ermee vandoor gaat óf dat je zelf inbreuk pleegt op het intellectueel eigendomsrecht. Het is onvoldoende een handelsnaam bij het Handelsregister van de KvK te registreren, benadrukt Pascal Hulsegge van JPR Advocaten. De advocate met specialisatie in arbeidsrecht en intellectueel eigendom is actief in zaken op het gebied van ontslagrecht, auteursrecht, merkenrecht, handelsnamen en domeinnamen. Zij maakt regelmatig mee dat er problemen en procedures ontstaan door inbreuk op het merk- en handelsnaamrecht. “Een handelsnaam ofwel bedrijfsnaam is niet hetzelfde als een merknaam voor je producten of diensten. In het Handelsregister zijn geen merknamen geregistreerd. Dat kan alleen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Om te voorkomen dat er achteraf conflicten ontstaan over het gebruik van een merknaam vanwege onrechtmatig gebruik, is het verstandig goed vooronderzoek te doen. Veel ondernemers hebben of krijgen hiermee te maken doordat iemand anders inbreuk pleegt. Maar het kan ook zijn dat jijzelf onrechtmatig hebt gehandeld. Het gevolg kan zijn dat een bedrijf de merknaam of bedrijfsnaam moet veranderen.”

Merk
Ondernemers die hun product of dienst in de toekomst ook willen aanbieden in het buitenland doen er volgens Hulsegge verstandig aan om een merkonderzoek te doen. “Je wilt immers voorkomen dat je al diverse investeringen in middelen hebt gedaan en dat achteraf blijkt dat je een naam ten onrechte gebruikt. Het is dan belangrijk in te schatten welke risico’s je neemt. Dit kan JPR Advocaten voor je in kaart laten brengen. Ook aan de hand van de jurisprudentie in een land kunnen we onderzoeken hoe de rechters in het buitenland omgaan met merkprocedures. Een goede kansberekening voorkomt conflicten en hoge kosten achteraf.”

Inbreuk
Vanuit haar expertise in arbeidsrecht kreeg Pascal te maken met reorganisaties en ontslagsituaties. In deze praktijksituaties kwam het voor dat een medewerker een eigen bedrijf startte na ontslag en onvoldoende onderzoek deed naar de merknaam of handelsnaam. “Je zag bijvoorbeeld ook dat het logo teveel leek op het logo van de voormalig werkgever. Als de naam onvoldoende beschermd is, kunnen er vervelende situaties ontstaan. Daarnaast komt het voor dat bedrijven een eigen lijn op de markt brengen. Je hebt dan vaak te maken met partijen die jouw producten gaan verkopen. Ook dan moet je in contracten samenwerkingsvormen vastleggen. Dat geldt tevens bij de verkoop van een onderneming. Bij JPR Advocaten helpen we ondernemers vooruit met vragen over het beschermen van hun naam en hoe je daarop rechten kunt verkrijgen.”

Domeinnaam
De domeinnaam is minstens zo belangrijk als het merk voor een ondernemer. “Het komt voor dat er domeinnamen zijn die lijken op die van jouw bedrijf”, zegt Pascal. “Dat betekent niet direct dat het gebruik van een domeinnaam onrechtmatig is en je een procedure kunt starten. Ook is het niet direct zo dat je een domeinnaam kunt opeisen als iemand een domeinnaam registreert waarin jouw merk- of handelsnaam is opgenomen. Daar zijn diverse regels voor. Het is goed dat bedrijven weten waar ze rekening mee moeten houden bij het registreren van een domeinnaam. JPR Advocaten kan ondernemers van dienst zijn bij advies hierover, maar ook bij het optreden wegens inbreuk.”

Webshop en filiaal
Steeds meer handel gebeurt tegenwoordig via internet en het aantal webshops blijft groeien. Pascal: “Ook bij het starten van een webshop is goed vooronderzoek van je merk- en domeinnaam belangrijk. Daarnaast heb je te maken met het vastleggen van afspraken in contracten. Denk hierbij aan verzending, franchising en agenturen. Vooral bij het aangaan van een samenwerking is dit relevant. Het openen van een filiaal naast een webshop wordt bovendien steeds aantrekkelijker. Klanten kunnen je producten zien, voelen of ruiken en daarnaast draagt het bij aan je naambekendheid. Het openen van een filiaal heeft ook invloed op je contracten. Door in overeenkomsten duidelijke afspraken te maken, kunnen veel problemen worden voorkomen.”

Procedure
Heb je te maken met een geschil en met onrechtmatig gebruik van een merk- of handelsnaamrecht dan kun je als houder van die rechten optreden tegen de inbreuk. JPR Advocaten is ondernemers van dienst bij diverse zaken over het merkenrecht zoals bij inbreuk op een merkrecht, maar ook op voorhand zoals bij het opstellen van een licentieovereenkomst. Hulsegge: “In eerste instantie sturen we een onthoudingsverklaring aan de inbreukmaker. Als niet aan de eisen tegemoet wordt gekomen, starten we een procedure. Naast een verbod op het gebruik van het merk kan aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. Vooraf kunnen we een goede inschatting maken van de kansen van de klant in een procedure. Als je in het gelijk wordt gesteld dan worden de proceskosten bij de wederpartij neergelegd.”

Professioneel en eigenzinnig
JPR Advocaten is met vestigingen in Deventer, Doetinchem en Enschede dit jaar als beste advocatenkantoor van Oost-Nederland naar voren gekomen in een landelijke competitie, uitgevoerd door het zakenblad Incompany. Vorig jaar nog kreeg het kantoor een Award voor beste advocatenkantoor van Nederland. “We scoren vooral hoog met de klantenservice en het oplossen van acute problemen,” vertelt Hulsegge trots. “We zijn een sparring partner voor alle ondernemers, van zelfstandig ondernemers tot grote bedrijven. Bij ons kantoor geldt geen ‘uurtje factuurtje’, er zijn altijd prijs- en maatwerkafspraken te maken. Ook verzorgen we deelopdrachten. Ons kantoor is in verre mate gespecialiseerd. We gebruiken geen wollig taalgebruik, zijn eigenzinnig en werken pragmatisch. Bedrijven kunnen altijd bellen, mailen of zelfs whats appen. Tijdens een telefoongesprek kunnen we vaak al een richting aangeven waardoor we met korte lijnen snel advies geven. Onze laagdrempeligheid maakt het mogelijk met ondernemers te sparren. We gaan dan ook graag de samenwerking aan met bedrijven.”

Lunchbijeenkomsten
JPR Advocaten stelt haar kennis beschikbaar door periodieke lunchbijeenkomsten te organiseren met diverse thema’s. Pascal: “Denk hierbij aan thema’s als arbeidsrecht, zieke werknemer, ontslag op staande voet, misleidende reclame, huurrecht voor de bouwsector, maar ook over nieuwe ontwikkelingen. De deelname is kosteloos. Op onze website staan de data en thema’s genoemd. Ik nodig ondernemers graag uit voor één van onze bijeenkomsten.” Wilt u meer weten over merken, handelsnamen en domeinnamen of over de diensten van JPR Advocaten? Pascal Hulsegge spart graag met u over deze onderwerpen. “Met een paar telefoontjes kun je veel discussie en procedures achteraf voorkomen. Neem gerust contact op of kijk op de website van JPR Advocaten waar diverse artikelen zijn te vinden. Een goed vooronderzoek van je kansen en risico’s is geen overbodige luxe om je intellectuele eigendommen te beschermen!”

Kijk hier voor een pdf-versie van het artikel.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: