Menu
JPR Advocaten

Alimentatie voor jongmeerderjarige 18 tot 21 jaar

Geschreven op 10 februari 2017  •  Auteur:
Alimentatie voor jongmeerderjarige 18 tot 21 jaar

Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders hoe lang zij alimentatie voor hun kinderen moeten betalen. Ten onrechte leeft vaak de gedachte bij ouders dat zij geen bijdrage meer hoeven te leveren voor het kind vanaf het moment dat het kind 18 wordt. Dat moet echter nog wel.

Jongmeerderjarigen zijn behoeftig

De wet is duidelijk. Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen tot het kind 21 jaar wordt. Jongmeerderjarige kinderen tot 21 jaar zijn altijd behoeftig. “Men is behoeftig indien men zelf niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dat wil zeggen indien men daartoe de nodige middelen mist en die ook in redelijkheid niet kan verwerven.”]1  Een jongmeerderjarige kan dus niet verplicht worden om maar te gaan werken en dus zelf te voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Het staat een jongmeerderjarige vrij om te kiezen om te gaan studeren of om te gaan werken.

Behoefte in kaart brengen

Voor het bepalen van de behoefte van jongmeerderjarige kinderen is het raadzaam goed in beeld te krijgen wat de maandelijkse uitgaven zijn. Bij studerende kinderen dient aan de volgende uitgaven  gedacht te worden: huur, premie ZVW, collegegeld en studiemateriaal, uitgaven voor sport en ontspanning, telefoon, kleding, boodschappen en vervoer. Voor het bepalen van de behoefte dient  in mindering te worden gebracht eventuele huurtoeslag welke ontvangen wordt, alsmede zorgtoeslag. Dit geldt niet voor de studiefinanciering nu dit een lening betreft. Voor niet studerende jongmeerderjarigen dienen de posten collegegeld en studiemateriaal uit het behoeftelijstje geschrapt te worden.

Voor de onderhoudsverplichting die op de ouders rust, maakt het dus niet uit of de jongmeerderjarige nog studeert of al werkt. Wanneer een jongmeerderjarige werkt, wordt er wel gekeken naar de hoogte van het inkomen en of het inkomen voldoende is om in de volledige behoefte te voorzien of dat er sprake is van een resterende behoefte.

Praktijkvoorbeeld

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kreeg de vraag voorgelegd of een jongmeerderjarige behoefte heeft. Het ging om een 20-jarige dochter. Haar maandelijkse behoefte bedroeg een bedrag van € 398,21 per maand. Dochter was tijdelijk gestopt met haar studie en had inkomen uit een baan van € 350,00 netto per maand. Daarnaast ontving zij maandelijks een zorgtoeslag van € 83,00 per maand. Het Gerechtshof heeft in deze zaak bepaald dat het volledige inkomen van € 350,00 in mindering gebracht diende te worden op de behoefte van de dochter, zodat haar resterende behoefte € 48,00 per maand bedroeg.

Indien een jongmeerderjarige meer verdient dan zijn of haar behoefte is, dan is er geen sprake van een aanvullende behoefte en dan hoeven de ouders dus niet bij te dragen. Echter, ouders kunnen hun kinderen niet verplichten zo veel te gaan werken dat zij zelf volledig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.


]1 Rapport Alimentatienormen 2017, p. 5Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: