Menu
JPR Advocaten

Akkoord?

Geschreven op 13 november 2014  •  Auteur: David Vrijbergen
Akkoord?

(Deze column is gepubliceerd in Achterhoek Magazine, november 2014).

Naast advocaat treed ik veelvuldig op als curator in faillissementen. Tijdens het eerste gesprek dat met de ondernemer plaatsvindt nadat het faillissement is uitgesproken, vraag ik doorgaans of de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord zijn onderzocht. Meestal word ik dan nogal glazig aangekeken.

Een akkoord houdt kort gezegd in dat u met al uw schuldeisers een regeling sluit waarbij zij een deel van hun vordering betaald krijgen en de rest kwijtschelden. De regels die hieraan verbonden zijn, zijn beperkt. U (of uw advocaat) kunt dus creatief zijn. Een geslaagd akkoord kan een faillissement voorkomen of kan – eenmaal in faillissement – het faillissement doen eindigen.

Binnen en buiten faillissement gelden verschillende regels. Binnen faillissement kan een (dwang)akkoord worden aangeboden waarbij minimaal de helft van de schuldeisers moet instemmen die tevens minimaal de helft van de schulden vertegenwoordigen. Gelet op het tijdsverloop ervan, is het bij een B.V. doorgaans enkel interessant gedurende surseance van betaling. Bij een faillissement zal de onderneming stil komen te liggen en is het veelal te laat. Is er sprake van een V.O.F. of eenmanszaak – waarbij sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid – loont het wel, nu door het akkoord kan worden voorkomen dat u nog drie jaren in de schuldsanering zit.

Buiten faillissement geldt op dit moment dat alle schuldeisers moeten instemmen. Slechts bij hoge uitzondering kan een weigerachtige schuldeiser worden gebonden aan een akkoord. Dat is jammer, nu een akkoord in veel situaties beter is dan het alternatief, namelijk een faillissement. Onze wetgever is inmiddels tot inzicht gekomen dat deze situatie onwenselijk is en heeft een wetsvoorstel ter consultatie neergelegd. De inhoud van dit wetsvoorstel zal (gedeeltelijk) aansluiten bij de regeling zoals deze er nu ligt binnen faillissement. Na de invoering van deze regeling wordt het voor u als ondernemer dus mogelijk om schuldeisers tot medewerking te dwingen indien de meerderheid voor een akkoord is.

Uiteraard hoop ik voor u dat u niet in een dergelijke situatie terecht gaat komen. Maar mocht dit onverhoopt toch gebeuren, is het altijd goed dat u uw juridische mogelijkheden kent. U kunt er mogelijk een faillissement en daarmee een bezoek van mij of een andere curator mee voorkomen.

Kijk hier voor de pdf-versie van de column.


David Vrijbergen
David Vrijbergen

“Doordat mijn vader ondernemer is, heb ik al van jongs af aan interesse in het ondernemerschap. Binnen mijn vakgebied ondernemingsrecht komt dit goed tot uiting. Het verder mee denken dan alleen het juridische aspect kenmerkt mij. Ik vind het de...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: