Menu
JPR Advocaten

Aflatoxinebesmetting in maïs

Geschreven op 19 april 2013  •  Auteur: Ruurd van Eck
Aflatoxinebesmetting in maïs

Goed dossier goud waard

(Dit artikel is opgenomen in ‘De Molenaar’, het vakblad voor de graanverwerkende en diervoerderindustrie, april 2013).

Meld schade tijdig bij de verzekeraar, verzamel bewijs voordat een schadevergoeding wordt uitgekeerd en neem een expert in de hand. Dit zijn enkele praktische tips die Ruurd van Eck en Mirjam Snel-de Kroon geven naar aanleiding van de schadeclaims door aflatoxinebesmetting in mais.

Enkele weken geleden werd bekend dat met aflatoxine besmette maïs in Nederland, Duitsland en België bij veevoederproducenten terecht is gekomen en daar gedeeltelijk is verwerkt in veevoer. Aflatoxine wordt in melk doorgegeven en kan zo in de humane voedselketen komen. Een grote hoeveelheid aflatoxine kan bij mensen levererkanker veroorzaken. Hiermee is wéér sprake van een schade die zich door de hele keten van grondstofleverancier tot wellicht detaillist als een inktvlek uitbreidt.

De schade is waarschijnlijk hoog, wijdverbreid en complex. De ervaring heeft geleerd dat de aandacht van de diervoederproducenten als eerste is gericht op de veiligheid van het voer en het voedsel, de gezondheid van de dieren en de service aan de afnemers. Schades van claimende veehouders worden op commerciële basis afgedaan. Als een schade aannemelijk lijkt, of als bij de afnemer grote commerciële belangen gelden, wordt de schade snel afgedaan. Soms wordt te snel besloten om het veevoer “terug te halen”, een zogenoemde recall. Vaak op basis van vertrouwen en vaak door de eigen commerciële buiten-medewerkers, worden in korte tijd ingrijpende beslissingen genomen.

In het verleden heeft deze gang van zaken niet altijd in het voordeel van de diervoederleverancier uitgepakt. Het is goed de lessen uit het verleden in herinnering te houden. Ik geef u hierbij wat tips uit de praktijk.

Tijdig melden bij eigen verzekeraar
In bijna alle polisvoorwaarden staat dat de schade tijdig moet worden gemeld en dat de verzekeraar de schadeafwikkeling doet. Verzekeraars willen niet geconfronteerd worden met al ingenomen standpunten en zij willen de leiding hebben bij de schadeafwikkeling en een recall. Ga dus nooit zelf aan de slag met de schadeafwikkeling of een recall zonder overleg met de verzekeraar. Dit voorkomt dekkingsproblemen achteraf.

Doorschuiven schade en recallkosten niet altijd makkelijk
Zeker de kosten van een recall vallen niet altijd onder uw verzekeringen. Ook over schadevergoedingen kunt u discussies met de verzekeraar krijgen. Als de verzekeraar geen dekking biedt, zult u de kosten en de schadevergoeding moeten betalen. U moet daarna nog maar zien of u deze kunt “doorschuiven”. In sommige verkoopvoorwaarden wordt aansprakelijkheid uitgesloten als de schade veroorzaakt wordt door een defecte grondstof. Vorig jaar is er zelfs een vonnis gewezen waarin een producent niet aansprakelijk bleek voor een mycotoxine-verontreiniging waar bij de inkoop alle voorzorgsmaatregelen waren genomen. Er is overigens wel hoger beroep ingesteld. Ook beperken de voorwaarden van grondstofleveranciers de aansprakelijkheid aanzienlijk.

Vraag en bewaar bewijs van schade
Snel zal gemerkt worden dat waar de diervoederleverancier vaak coulant is, de voorgaande schakels en verzekeraars formeler zijn. Zij verlangen bewijs. Dit betreft dan de aard van de schade, de hoogte daarvan en het bewijs dat de schade door de verontreiniging is veroorzaakt. Dit is wel begrijpelijk als u bedenkt dat hun lasten weer een veelvoud van de uwe zijn.

Daarom raden wij u ook aan om voordat u een schadevergoeding uitkeert bewijs te vragen aan uw afnemers. Dit gaat dan om bewijs van zowel de aflatoxinebesmetting als van de daardoor geleden schade. Als u achteraf uw afnemer om bewijs vraagt zal dat vaak niet gegeven kunnen worden. Soms heeft men het niet meer en soms zal men het niet willen geven, uit angst onbewezen schade terug te moeten betalen. Uw afnemer heeft zijn geld en u moet het maar zien te krijgen.

U kunt voorkomen dat u tussen de molenstenen komt door kritisch te zijn naar uw afnemers. Verlang bewijs en wees strikt bij erkenning van aansprakelijkheid. Als u dat wenst en verantwoord vindt kunt u daarna coulant zijn. Als u daarover duidelijk bent en ook aan kunt geven waar u verder gaat dan uw plicht, kunt u daarmee een punt maken. U kunt dan laten zien dat u iets extra’s doet voor uw klant. Daarbij zult u waarschijnlijk ook bij uw afwikkeling van de schade willen weten welk deel u door kunt schuiven naar uw leverancier.

Schakel een expert in bij schadeafwikkeling
Het is verstandig om een expert in de arm te nemen voor de schadeafwikkeling. Deze taxeert vakkundig de schade, waardoor discussies voorkomen worden. Ook brengt u daarmee een verstandige scheiding aan tussen de schade-afwikkeling en de normale bedrijfsvoering. Het risico op coulance-uitkeringen zonder een goede kosten-baten analyse wordt hiermee verminderd. Daarnaast straalt de strengheid van de afwikkelaar dan minder af op het bedrijf.

Bij de deskundigheid van een expert gaat het niet alleen om het vaststellen van waarde maar ook om juridische kennis met betrekking tot aansprakelijkheid. Bij omvangrijke schade moet de expert ook in staat zijn bergen met informatie op een projectmatige manier te verwerken en het overzicht te houden. Bomen en bos moeten zichtbaar blijven. Hierdoor staat u sterker bij schadeonderhandelingen. Bij de toeleverancier en de verzekeraar gaat het vaak om nog veel grotere belangen en zal de relatie ook verharden en formeel worden. Hier vraagt het spel om professionele spelers.

Tot slot: een goede dossiervorming maakt het verschil
Een voorwaarde voor een goede afwikkeling is een degelijke onderbouwing. Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen is dat u de juistheid van uw standpunten kunt aantonen. Gooi dus geen bewijs weg. Een goed dossier is letterlijk goud waard.


Ruurd van Eck
Ruurd van Eck

“Wat mij intrigeert, is de verhouding tussen de ondernemer en de maatschappij. De interactie tussen het algemeen nut en de individuele vrijheid. Wat ik vaak tegenkom, is de onrechtvaardigheid en het gemak waarmee overheden tornen aan de belangen en...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: