Menu
JPR Advocaten

Advocaten JPR co-auteur van 4e druk handboek Verzekeringsrecht

Geschreven op 13 maart 2015  •  Auteurs: Pieter Leerink, Manon Pluymen
Advocaten JPR co-auteur van 4e druk handboek Verzekeringsrecht

Begin 2015 is de 4e druk verschenen van het handboek Verzekeringsrecht (Kluwer serie Recht en Praktijk, deel VR2). In dit handboek zijn enkele hoofdstukken geschreven door advocaten van JPR.


Manon Pluymen heeft een bijdrage geleverd aan hoofdstuk 2 met als titel “Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden”. Haar aandeel betreft met name de toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan de eisen van de redelijkheid en billijkheid.


Zij laat aan de hand van rechtspraak zien in welke gevallen een primaire dekkingsbepaling met succes kan worden aangevallen door een beroep te doen op de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). Manon Pluymen bespreekt daartoe in de eerste plaats de lijn die met het Zweeftoestel-arrest is ingezet door de Hoge Raad en de aan te leggen maatstaf bij de beoordeling van de vraag of een primaire dekkingsbepaling de onaanvaardbaarheidsmaatstaf van artikel 6:248 lid 2 BW kan doorstaan. Daarna volgt een chronologisch overzicht van de uitwerking daarvan in de vervolgjurisprudentie van hoven, rechtbanken en GC Kifid. Daarin is een drietal categorieën situaties te onderscheiden, die worden besproken. Het overzicht eindigt met de bespreking van een arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2013, op basis waarvan een vierde groep is ontstaan.


Tot slot volgt beantwoording van de vraag of artikel 6:248 lid 2 BW nu de aangewezen weg is om de besproken situaties te beoordelen, of dat de redelijke uitleg zich daar wellicht beter voor leent.


Pieter Leerink heeft hoofdstuk 23 met als titel “De Aansprakelijkheidsverzekering” geschreven. Hij behandelt daarin onder meer de problematiek van in- en uitloopdekking bij aansprakelijkheidsverzekeringen met een claims made-dekking.


Aan de orde komt onder andere de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen de curatoren van het Ruwaard van Putten ziekenhuis en MediRisk.


Deze zaak laat duidelijk zien welke onverwachte en ingrijpende gevolgen beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering kan hebben als de verzekering niet of slechts gedeeltelijk voorziet in de mogelijkheid van uitloopdekking.


Gevolg is dat er voor medische fouten die pas na beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering bij MediRisk zijn gemeld, geen verzekeringsdekking (meer) blijkt te zijn. Voor de betrokken patiënten en artsen vormt dit uiteraard een onaangename verrassing.


Pieter Leerink roept aansprakelijkheidsverzekeraars op om actief op zoek te gaan naar oplossingen voor deze maatschappelijk ongewenste situatie door ruimere mogelijkheden voor uitloopdekking te bieden en hierover actief richting verzekerden te communiceren.


Ook voor de wetgever ligt hier mogelijk een taak. In Frankrijk en België moet er tenminste drie of vijf jaar uitloopdekking worden gegeven.


In de publicatie komen ook andere aspecten van de aansprakelijkheidsverzekering aan de orde zoals de vervangingskostenclausule, de serieschadeclausule, het schadebegrip, de verzekerde hoedanigheid, de opzichtclausule, de schaderegelingsclausule en de opzetclausule.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Manon Pluymen
Manon Pluymen

“Als advocaat onderzoek ik graag de creatieve oplossingen voor een probleem. In een procedure houd ik ervan feiten zodanig te presenteren dat de uitspraak eigenlijk al voor de hand ligt. Recht is voortdurend in ontwikkeling, er speelt veel en er zijn vaak grote belangen. Ik schrijf veel over mijn vakgebied en geef voordrachten aan organisaties.

Als commissaris van een verzekeringsmaatschappij krijg ik een interessante kijk in de keuken van de verzekeraar. Ik zie hoe verzekeraars met de Europese wetgeving omgaan, die veel van hen eist. Tevens hoor ik de ervaring van verzekeraars met vraagstukken die ik in mijn praktijk ook tegenkom.”

Over Manon

Manon is sinds 2008 advocaat bij JPR Advocaten in Deventer. Zij is werkzaam in het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Manon is gespecialiseerd in de uitleg van verzekeringsovereenkomsten, met name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook behandelt zij veel zaken op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsrecht en complexe schades. De diversiteit aan zaken geeft haar veel energie. Ze werkt uiterst nauwkeurig en gaat doelgericht te werk.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: