Menu
JPR Advocaten

Aansprakelijkheid verzekeraars voor brochures, teksten op websites etc.

Geschreven op 10 februari 2017  •  Auteur: Bart Holthuis
Aansprakelijkheid verzekeraars voor brochures, teksten op websites etc.

Verzekeraars maken veelvuldig gebruik van brochures en websites. Op die manier geven verzekeraars (aspirant) verzekeringnemers inzicht in de aard en omvang van de diverse aangeboden verzekeringen en over de uitleg van polisartikelen. Daar is niets op tegen, maar is soms wel riskant. Als de toelichting in de brochure bijvoorbeeld afwijkt of anders uitgelegd kan worden dan (de bedoeling van de verzekeraar met) de betreffende polisbepaling, kan de Rechter tot de voor de verzekeringnemer meest gunstige uitleg concluderen. Dit geldt al helemaal als de verzekeraar zich op het adviespad begeeft en in het kader daarvan de wensen van de verzekerde onvoldoende inventariseert.

In het arrest van het Hof Amsterdam van 15 november 2016 stond de tekst van de brochure van een verzekeraar ter discussie. Uit die brochure mocht de verzekeringnemer, aldus het Hof, afleiden dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering met de Plus-dekking voorzag in een uitkering tot aan de 65-jarige leeftijd met premiestelling vanaf 60-jarige leeftijd. Het standpunt van de verzekeraar dat de verzekeringnemer uit de brochure had moeten begrijpen wat de verschillen waren tussen de standaarddekking en de Plus-dekking vond geen genade in de ogen van het Gerechtshof dat oordeelde dat de verzekeraar, mede gelet op het onvoldoende adviestraject, onrechtmatig jegens de verzekeringnemer had gehandeld.


Bart Holthuis
Bart Holthuis

“In de ruim 40 jaar die ik nu werkzaam ben als advocaat heeft het vakgebied aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht grote ontwikkelingen doorgemaakt. In de loop der tijd is mijn vak inhoudelijker en specialistischer geworden. Het contact met mensen...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: